Tijdskrediet en overuren? Nieuwe regels

maandag, 03 Februari 2020
Nieuws

Zit je in een periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof? Dan is er nu eindelijk duidelijkheid over wat mag en wat niet mag op vlak van overuren en bijkomende uren.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) paste het standpunt aan over overuren en bijkomende uren in een periode van loopbaanonderbreking.

Werknemers die hun arbeidstijd verminderen in het kader van tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof (hierna loopbaanonderbreking genoemd), worden beschouwd als deeltijdse werknemers. De regels rond deeltijdse arbeid moeten dan ook gerespecteerd worden.

Wat met meeruren?

Het is, in heel precieze gevallen toegelaten om meeruren te presenteren als je deeltijds werkt door loopbaanonderbreking. Tijdens die periode gelden naast de wettelijke bepalingen, ook specifieke voorwaarden om bijkomende uren of overuren te kunnen presteren.

  • Het gebeurt op vraag van de werkgever. Vrijwillige overuren of bijkomende uren op vraag van de werknemer aanvaardt de RVA niet.
  • De uren moeten worden ingehaald (zogenaamde ‘recup’) binnen de wettelijk voorziene periode (een trimester of een jaar) én binnen de periode van loopbaanvermindering.
  • De meeruren mogen niet systematisch gepresteerd worden. Het moet de uitzondering op de regel blijven, zoals in gevallen van onverwachte productiepieken.

Wat met ADV-dagen?

De RVA laat dagen van arbeidsduurvermindering (ADV) toe tijdens periodes van loopbaanvermindering. Ook hier gelden specifieke voorwaarden.

  • ADV-dagen moeten worden opgenomen tijdens de wettelijk voorziene periode én tijdens de periode van loopbaanonderbreking.
  • Opname moet pro rata gebeuren tijdens de periode van loopbaanvermindering.

Opgelet: de RVA voorziet een uitzondering wanneer een cao of arbeidsreglement een bepaalde periode voorziet voor verplichte opname van ADV-dagen, bijvoorbeeld tussen kerst en nieuwjaar of op een bepaald moment tijdens de zomermaanden.

Voorbeeld: Antoine werkte 4/5 tijdens de eerste zes maanden van 2019. In zijn onderneming is het zo dat voltijdse werknemers 39 uur per week presteren in plaats van de gebruikelijke 38 uur. In plaats daarvan hebben ze recht op 6 dagen arbeidsduurvermindering (ADV) per jaar. Antoine heeft voor de eerste helft van 2019 dus recht op 2,4 dagen ADV (6 / 2 voor een half jaar x 4/5), die in principe tussen begin januari en eind juni 2019 moeten worden opgenomen. Maar aangezien in het arbeidsreglement staat dat werknemers die ADV-dagen verplicht moeten opnemen tijdens kerst en nieuwjaar, zal de RVA er geen punt van maken dat Antoine zijn 2,4 dagen niet opneemt tijdens zijn periode van loopbaanvermindering.

Meer informatie nodig? Aarzel zeker niet om je delegee aan te spreken of contact op te nemen met je lokale ABVV-afdeling.