Vakbonden starten procedure tegen de ingreep in de gelijkstellingen voor het pensioen

woensdag, 28 Februari 2018
Pers

ACV, ABVV en ACLVB zijn de procedure gestart bij de Raad van State tegen de regeringsingrepen die de gelijkstellingen van periodes van werkloosheid en SWT voor het pensioen beperken en ingrijpt in de eenheid van loopbaan. Die straffen de werklozen (met of zonder bedrijfstoeslag) een derde keer: na het verlies van het werk en nadien een lager inkomen, later nog eens een ingreep in het pensioen. Terwijl het de werkgever is die tot ontslag overgaat.  Het pensioenverlies kan oplopen tot meer dan 100 euro per maand. Bovendien betekenen die maatregelen ook een  contractbreuk want ze worden met terugwerkende kracht ingevoerd.
 
De regeringsbeslissingen inzake gelijkstelling voor pensioenen gelden voor periodes van volledige werkloosheid en SWT vanaf 1 januari 2017 en voor pensioenen die ingaan vanaf 2019.  De tweede periode van werkloosheid wordt voor de berekening van het pensioenbedrag niet langer meer aan het  laatste loon maar aan een loon van 24.247 euro per jaar gelijkgesteld.  Voor periodes van SWT in het algemene stelsel en in de bijzondere stelsels na 40 jaar loopbaan of in het stads- en streekvervoer is die inlevering er zelfs al vanaf de 1ste dag SWT.

Bovenop kwam er ook, totaal in tegenstelling tot de beloften in het zomerakkoord, een andere ingreep die  oudere werklozen en SWT’s met meer dan 45 jaar loopbaan raakt.  De periodes van volledige werkloosheid en SWT na 45 loopbaanjaren zullen niet meer meegenomen worden voor de pensioenberekening. Wat dus betekent dat men  voor de pensioenberekening de zeer lage lonen van de eerste jaren van die loopbaan zal gebruiken  (slechts een percentage van het minimum loon).  Stank voor dank voor mensen die zeer vroeg zijn beginnen werken en daardoor een zeer lange loopbaan opbouwden.  
 
Voor SWT’ers is dat een dubbele contractbreuk.  De eerste maatregel is ook van toepassing op personen die al sinds 20 oktober 2016 werden ontslagen met het oog op SWT.  De tweede maatregel gaat nog verder terug: al wie al vroeger werd ontslagen en op 1 september 2017 nog geen loopbaan van 45 jaar had.  Heel wat mensen worden trouwens getroffen door de beide maatregelen.