Vakbonden verdelen 1 miljoen exemplaren van ‘De Loonkrant’ en roepen op tot een brede actiedag met staking op 29 maart want 0,4% loonsverhoging, dat is niet ernstig!

woensdag, 10 Maart 2021
Pers

Het ABVV en het ACV willen een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2021 en 2022. Dit akkoord moet de vier miljoen werknemers ten goede komen.

Jammer genoeg wijzen de werkgevers elke mogelijkheid af om loonsverhogingen van meer dan 0,4% toe te laten. Zo wordt een constructieve dialoog onmogelijk.

De werkgevers verschuilen zich achter de coronacrisis, wanneer ze zeggen dat de ondernemingen geen liquide middelen meer hebben. Veel ondernemingen en hun werknemers hebben het inderdaad moeilijk. Bepaalde  sectoren doen het echter zeer goed. Een aantal ondernemingen keerden in volle coronacrisis riante dividenden uit. De komende periode wordt er één van economische heropleving. Niet alle ondernemingen kampen dus met dezelfde problemen.

Daarom vragen de twee vakbonden echte onderhandelingen en loonsverhogingen.  

Na  de actie- en sensibiliseringsdagen van 12 en 25 februari worden de komende weken één miljoen exemplaren van ‘De Loonkrant’ verdeeld. Hierin worden alle dimensies van het loonbegrip uiteengezet: bruto, netto, de index, de rol van het sociaal overleg, het belang van het IPA, enzovoort.

Het ABVV en het ACV roepen op tot een brede actiedag met stakingen in diverse bedrijven en instellingen in de privésector op 29 maart en herhalen de punten die ze op de agenda van het sociaal overleg plaatsen. Omdat deze elementen voor de werknemers prioritair zijn:

  • een indicatieve marge voor de loonsverhoging,
  • een aanzienlijke verhoging van het minimumloon en van de lage lonen,
  • akkoorden om de loopbaan- en landingsbaanregelingen te verbeteren,
  • de wijziging van de onrechtvaardige loonnormwet van 2017.