Variabele verloning opent de deur naar willekeur

vrijdag, 05 Oktober 2018
Nieuws

Ervaringsbarema’s zijn helder, objectief en zeker. Ze garanderen evolutie in je loon en werken motiverend. Het is een duidelijk verloningssysteem op basis van collectieve onderhandelingen dat zorgt voor meer gelijkheid. Barema’s afschaffen betekent de concurrentie tussen werknemers aanwakkeren. Bovendien zouden ze bij loononderhandelingen alleen komen te staan tegenover hun werkgever, wat hun positie uitermate verzwakt. Dat willen we vermijden.

Zekerheid

In onzekere tijden zijn loonbarema’s, die een heldere minimumbasis vormen, nog maar één van de weinige bronnen van zekerheid voor veel werknemers. Ze weten dat ze een bepaalde loonevolutie kunnen verwachten op basis van hun ervaring, expertise en trouw. Die zekerheid motiveert en stelt op hetzelfde moment gerust.

Willekeur

Afbraak van dit transparant verloningssysteem zou de deur wagenwijd openzetten voor willekeur. Overstappen naar verloning enkel op basis van competenties of productiviteit klinkt eenvoudiger dan het is. Die begrippen zijn te subjectief om als rechtvaardige maatstaf te hanteren. Hoe ga je klantvriendelijkheid of hulpvaardigheid meten? Wij plaatsen een eerlijke verloning op basis van collectief overleg voorop, geen verloning gebaseerd op een waardeoordeel of volgens het humeur van de hiërarchie.

Gezondheid

Dit zou ook snel kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid van het personeel. Burn-out en stress dreigen nu al dé ziektes van de 21ste eeuw te worden. Dat kan alleen maar verergeren als iedereen binnen een bedrijf moet meedraaien in een systeem van extreme onderlinge concurrentie. En wat met de sfeer op zo’n ieder-voor-zich-werkvloer?

Erkenning

Kortom, wij willen niet dat de regering opnieuw inbreekt in het collectief sociaal overleg. Barema’s zijn rechtvaardig omdat mensen met ervaring doorgaans beter worden in hun job. Een oudere werknemer is niet per definitie minder ‘productief’ dan zijn jongere collega. De oudere bezit een pak ervaring en kennis, wat de onderneming én de jongere collega’s ten goede komt. Bovendien heeft hij zich bijzonder loyaal getoond aan de werkgever, hetgeen positieve effecten kan hebben op de werkvloer. Daarnaast gaat het ook om een erkenning voor die loyauteit van de werknemer ten opzichte van de werkgever. Bovendien garandeert het een gelijke behandeling, want het is in het voordeel van álle personeelsleden: mannen, vrouwen, jongeren, interims,….

Geen hinderpaal voor ouderen

Is barema’s afschaffen dan een middel om de moeilijke situatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt aan te pakken? Neen. Het zijn vooral laaggeschoolden die minder jobkansen hebben en door de barema’s te viseren, wil men hoger opgeleiden ‘goedkoper’ maken. Terwijl werkgevers vandaag al flink wat kortingen krijgen voor de ouderen die ze in dienst hebben, maar juist de maatregelen om werkloze ouderen aan te werven te weinig gebruiken. Het barema is overigens lang niet de belangrijkste hinderpaal: in de praktijk is er rond de leeftijd van 45 jaar geen loonprogressie meer omdat de automatische baremieke verhogingen gemiddeld beperkt zijn tot 22 jaar. Als de barema’s niet meer stijgen, waarom kunnen oudere werknemers dan niet meer aan de slag blijven? Bijkomend klagen werkgevers over de schaarste op de arbeidsmarkt. Dit zou betekenen dat ervaren, gekwalificeerde werknemers schaars en dus goud waard zijn. De prijs van een schaars goed laten dalen is niet bepaald conform hun marktlogica.

Tijd voor betere lonen

Het is tijd voor betere lonen voor iedereen, daarom vatten wij de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord aan. In het kader van een correcte en sociaal rechtvaardige loonmarge en vrije onderhandelingen zodat werknemers hun deel van de koek kunnen krijgen. Onze competitiviteit herleiden tot een zogenaamd probleem met ervaringsbarema’s is veel te kort door de bocht en toont bijzonder weinig respect voor de betrokken werknemers.