Veilig aan het werk - Generieke Gids tegen verspreiding COVID-19

maandag, 02 November 2020
Nieuws

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.

Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten. De gids reikt een algemeen kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat de activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

Deze gids biedt ook ondersteuning aan ondernemingen en/of sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend. Zij kunnen de al genomen maatregelen aftoetsen aan de maatregelen in de gids.

Op de website van de FOD Werk vind je ook nog sectorale gidsen, protocolakkoorden en nuttige links om de richtlijnen zo goed mogelijk te kunnen toepassen.

Check zeker ook de korte en praktische ABVV-handleiding voor delegees. 

 

Verklaring Groep van Tien

De voorbije weken werden bedrijven en werknemers zwaar getroffen door de verspreiding van het coronavirus. In een niet onbelangrijk deel van onze sectoren werd er mits toepassing van de voorschriften van social distancing en telewerk toch gewerkt, in sommige gevallen weliswaar aan een aangepast ritme. Grote delen van onze economie kwamen de voorbije weken echter tot stilstand.

De Groep van 10 heeft kennis genomen van een generieke gids tegen de verspreiding van het coronavirus die door de sociale partners van de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk werd uitgewerkt. Zij wensen hen te feliciteren met het zeer gedegen werk vol tips en goede praktijken om een stapsgewijze economische heropstart in gezonde en veilige omstandigheden te faciliteren.

De leden van de Groep van 10 eigenen zich dit werkstuk toe en verbinden er zich toe om het verder te verspreiden en aan te bevelen bij hun leden. Zij vragen ook aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad de gids over te maken aan de voorzitters van de paritaire comités, die hiermee aan de slag gaan voor heropstartende sectoren en ondernemingen.
Gezien de voorliggende problematiek van openbare orde is en om een heropflakkering van het coronavirus te vermijden, is de naleving van deze veiligheidsvoorschriften door iedereen uitzonderlijk belangrijk.

Iedereen (werkgevers , werknemers, consumenten, leveranciers, …) is geacht sanctioneerbaar te zijn bij de niet-naleving van deze veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk kan hierbij een rol spelen, vertrekkende van een begeleidende en oplossingsgerichte aanpak.