We blijven ons verzetten tegen aangepast wetsontwerp-Van Quickenborne

dinsdag, 13 Juni 2023
Pers

Dankzij onze bijeenkomst voor het kantoor van minister Van Quickenborne, in gemeenschappelijk vakbondsfront en samen met middenvelds- en vrijwilligersorganisaties, hebben we de regering ervan weerhouden om haar wetsontwerp te bespreken in het parlementaire debat dat gepland was voor afgelopen woensdag.

We hebben kennis genomen van de geamendeerde tekst die op 9 juni door de kern werd goedgekeurd.

Na analyse stellen we helaas vast dat de aangebrachte wijzigingen in het wetsvoorstel niets veranderen aan de bedreiging die ervan uitgaat voor het recht op collectieve actie of voor de militanten in onze organisaties.

Noch de stakings- en vakbondsacties in de brede zin van het woord, noch de collectieve actie van welke sociale beweging dan ook, worden beschermd in de bewoordingen van deze herziene tekst.

De term ‘protestbijeenkomst’ is wat ons in de eerste plaats zorgen baart en dit staat nog steeds in de tekst. Het feit dat het nu verwijst naar een bijeenkomst van meer dan 100 mensen verandert niet veel aan de situatie. Wij zijn zeer regelmatig met meer dan honderd mensen op onze bijeenkomsten.

De andere bepalingen die zogezegd vreedzame manifestanten (niet-relschoppers) te beschermen zijn niet geruststellend, omdat ze nog steeds afhankelijk zullen zijn van de interpretatie van een rechter. Bovendien zal het wetsontwerp in zijn huidige vorm echte relschoppers niet verhinderen om te doen wat ze willen, tijdens betogingen of elders.

Wij zijn de belangrijkste organisatoren van ‘protestbijeenkomsten’ in dit land. Relschoppers verwarren met activisten is geen goed teken voor de democratie. Deze tekst zal onvermijdelijk leiden tot gevaarlijke verwarring. Bovendien is de tekst niet toe te passen. Gaan we echt elke rugzak doorzoeken en de identiteit van elke demonstrant opvragen?

De vakbonden en middenveldorganisaties die dit persbericht ondertekenen, zijn opnieuw verbaasd over de haast waarmee de regering deze wet wil aannemen. Op woensdag 14 juni werd de wet doorverwezen naar de Commissie Justitie. Vijftien dagen later zou er in het parlement over gestemd worden. Waarom zo'n haast?

We blijven oproepen tot de volledige intrekking van de bepaling die voorziet in een gerechtelijk demonstratieverbod. We vragen de parlementsleden om tegen dit wetsvoorstel te stemmen. Verzet is geen misdaad.