Interprofessioneel akkoord: we gaan ervoor

dinsdag, 22 December 2020
Nieuws

Loonsverhogingen en betere bescherming. Daar zijn werknemers aan toe. Daar gaan we voor bij de start van de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord 2021-2022. 

Om de twee jaar vatten we met de werkgevers onderhandelingen aan over een kader voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van zowat 3 miljoen loontrekkende werknemers. Dan volgen onderhandelingen binnen de sectoren en daarna binnen de bedrijven. 2020 was voor veel, maar niet voor alle, sectoren een moeilijk jaar!
 
 
De werkneemsters en werknemers hebben aangetoond hoe essentieel hun rol is in het functioneren van de economie. Bij deze IPA-onderhandelingen willen we ons solidair tonen met de lage lonen en de hardst getroffen sectoren. Maar we willen ook de garantie dat er in een tweede fase vrij kan worden onderhandeld over vooruitgang in sectoren en bedrijven.
 

Het IPA is een belangrijk instrument van solidariteit. We rekenen erop dat de werkgevers de onderhandelingen een faire kans geven. Het ABVV wil een akkoord. Maar er zal een prijskaartje aan vasthangen: respect voor de werkneemsters en werknemers.

Onze prioriteiten voor de werkgevers

 1. Een daadwerkelijke onderhandelingsruimte voor een verhoging van de brutolonen die ten minste gelijk is aan de stijging van de productiviteit. Deze vrijheid om te onderhandelen over een aanpassing van alle lonen is van cruciaal belang.
   
 2. Een snelle, belangrijke stap in de richting van een minimumloon van € 14 per uur (€ 2.300 bruto per maand).
   
 3. Een verbetering van de eindeloopbaanstelsels:
  1. het recht op een landingsbaan (halftijds en 4/5e) vanaf 55 jaar;
  2. een uitbreiding van het recht op SWT* (voorheen brugpensioen) bij lange loopbaan, nachtarbeid, arbeidsongeschiktheid (vanaf 60 jaar) of ook om medische redenen (vanaf 58 jaar);
  3. voor bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering moet dit recht toegankelijk zijn vanaf 58 jaar en zelfs tijdelijk vanaf 55 jaar in de nasleep van de Coronacrisis. Oudere werknemers en werkneemsters moeten andere mogelijkheden krijgen dan alleen de volledige werkloosheid.

Onze prioriteiten voor de regering

 1. Versoepeling van de wet over de loonnorm (wet van 1996) zodat er ruimte is voor loonsverhogingen, meer bepaald voor de laagste lonen en het minimumloon.
 2. Zorgen voor een aantrekkelijker juridisch kader voor onderhandelingen over formules van collectieve arbeidsduurvermindering.