Leeftijdsdiscriminatie: open brief aan minister Wilmès

woensdag, 31 Maart 2021
Nieuws

Op 12 maart 2020 werd in de kamer gestemd over de resolutie met betrekking tot Een internationale conventie tegen leeftijdsdiscriminatie van ouderen, met een oproep om te ijveren voor en actief mee te werken aan de inhoudelijke uitwerking van een VN-conventie.

Een conventie over discriminatie van ouderen biedt deze belangrijke groep in België en wereldwijd een steviger kader om volwaardig mee te participeren aan de samenleving en om zijn rechten te verdedigen.

Vandaag stellen we vast dat de politiek verantwoordelijken van België ervoor kiezen om momenteel geen gehoor te geven aan deze resolutie. Onze vertegenwoordigers gaan met andere woorden tijdens de discussies binnen de VN niet actief meewerken. Zij oordelen dat de bestaande VN-instrumenten volstaan. Dit betekent dus dat de federale regering de resolutie van het parlement naast zich neerlegt en kiest voor een aanpak die ouderen niet meer middelen aanbiedt om op te komen voor hun rechten.

Het ABVV en andere betrokken organisaties stuurden een open brief aan de minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès om deze houding aan te klagen.