Mensen in armoede zijn volwaardige burgers

woensdag, 18 April 2018
Nieuws

Meer dan 30 organisaties sporen in een brief regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen. Het initatief komt van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Premier Michel en de minister-presidenten van de gewesten en gemeenschappen krijgen vandaag een brief, ondertekend door meer dan 30 organisaties. Dit zijn verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW’s, vakbonden, ziekenfondsen, sociale diensten en onderwijsinstellingen uit het noorden en zuiden van het land. Ook het ABVV ondertekent mee.

Allen waren ze betrokken bij de totstandkoming van het negende tweejaarlijks verslag ‘Burgerschap en Armoede’ dat het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting begin 2018 heeft uitgebracht.

Volwaardig burgerschap

En dit is deze keer niet zomaar een verslag. Het Steunpunt maakt al meer dan 20 jaar werk van een originele benadering die aanbevolen werd door het Algemeen Verslag over de Armoede. Mensen in armoede, die gewoonlijk uitgesloten zijn van het publieke debat leveren er een bijdrage, en dit in dialoog met geëngageerde vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties en instellingen.

De brief wijst op het belang van dit verslag Burgerschap en Armoede, alsook het uitzonderlijke werk dat het Steunpunt verricht voor dit verregaande en constructieve overleg. De ondertekenaars vragen de ministers dan ook om er een werkinstrument van te maken op alle beleidsniveaus, “omdat mensen in armoede het verdienen om als burger erkend te worden en rechten nodig hebben om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Het is de samenleving als geheel die erbij zou winnen.” (uit het Verslag Burgerschap en Armoede).

#samenkanhetanders

Dat het anders moet, is duidelijk. Er zijn alternatieven om armoede de wereld uit te helpen. Want goed leven begint met een redelijk loon. Voor ons is dat minimaal 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand. Daarnaast, onze pensioenen. Onze Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Daarom willen we dat het wettelijk pensioen 75% van je gemiddelde loon is, in plaats van 60% vandaag en eisen we een minimumpensioen van 1.500 euro.

Er heerst een hardnekkige pensioenkloof bij vrouwen. Het gemiddelde pensioenbedrag van vrouwen bedraagt 882 euro. Dat is lang niet genoeg om waardig van te leven. Bovendien ontvangt ongeveer een op de twee vrouwen een pensioen van minder dan 1.000 euro. Dat kan voor ons anno 2018 niet langer door de beugel.