Nieuwe mogelijkheden voor ecocheques

dinsdag, 06 Augustus 2019
Nieuws

Vanaf september kan je met je ecocheques ook een step of elektrisch tuingereedschap kopen. De lijst van producten en diensten werd uitgebreid.

Na verschillende weken discussiëren raakten de sociale gesprekspartners in de Nationale Arbeidsraad akkoord over de uitbreiding van de lijst van producten die met ecocheques gekocht kunnen worden. Dit is een belangrijke stap vooruit voor een rechtvaardige transitie.

Het gaat om een uitbreiding in de categorie ‘milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit’ en ‘duurzaam tuinieren’.

Nieuwe transportmiddelen, met elektrische of zonder aandrijving, al dan niet met elektrische aandrijving, zoals steps, hoverboards, unicycles … worden aan de lijst toegevoegd.

Bij het elektrisch tuingereedschap wordt gepreciseerd dat ecocheques kunnen gebruikt worden om de batterijen van dit gereedschap ook afzonderlijk aan te kopen.

Vanaf 1 september 2019 treden deze nieuwe bepalingen in werking.

De volgende evaluatie van de lijst is gepland voor 2020. De Nationale Arbeidsraad zal de ecologische evoluties volgen, wat bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot het in aanmerking nemen van producten van duurzame landbouw, producten uit de korte keten, of bepaalde ambachtelijke producten. Momenteel ligt dat nog moeilijk omdat er nog geen enkel betrouwbaar criterium, certificeringssysteem of label voor deze producten voorhanden is.

De lijst van alle producten die met ecocheques gekocht kunnen worden vind je op de website van de NAR.

Ter herinnering, ecocheques kunnen gebruikt worden voor drie grote productcategorieën:

  • ecologische producten en diensten (bijv. water- en energiebesparende producten, energievriendelijke elektro, biologische producten …);
  • duurzame mobiliteit, tuinieren en vrije tijd (bijv. fietsen, bomen en planten, ecotoerisme);
  • hergebruik, recyclage en afvalpreventie (bijv. gerecycleerde producten of producten bestemd voor hergebruik of compostering).