Nieuwe reglementering inzake psychosociale risico’s op het werkVoor

Maart 2015
Publicaties

Het ABVV maakt zich zorgen over de gevolgen van de arbeidsorganisatie voor de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers en voor de kwaliteit van de menselijke relaties in de ondernemingen. In deze brochure leggen we je de nieuwe regels stap voor stap uit. 

nieuwe reglementering psychosociale risicos