Samen kan het anders: waardige pensioenen op een redelijke leeftijd

dinsdag, 02 Oktober 2018
Nieuws

Op dinsdag 2 oktober voeren we overal in België actie. We manifesteren, we onderbreken het werk, bezoeken werkgevers en verantwoordelijken van bedrijfsfederaties en organsieren tal van sensibiliseringsacties. 

Doe mee! Een overzicht op www.abvv.be/agenda

Daarenboven verdelen we de hele maand nog onze tweede editie van de pensioenkrant. Die pensioenkranten gaan dieper in op de regeringsplannen rond de zware beroepen. Want iedereen moet weten wat de regering van plan is. We zullen de pensioenkranten overal uitdelen: aan de bedrijfspoorten, in winkelcentra, aan stations, in woonwijken, … en mensen informeren en bewust maken van wat er op het spel staat.

Check bij je delegee of in je ABVV-kantoor of je een krant kan bekomen, help mee uitdelen en/of geef de krant gewoon door en praat over de pensioenafbraak van de regering-Michel!

Waardige pensioenen, voor iedereen, op een redelijke leeftijd. Dat is ons recht, dat is onze keuze. Daar gaan we voor!

Onze pensioenkeuzes:

  • Voor iedereen recht op pensioen op 65. Geen verlenging van loopbaanvoorwaarden.
  • Een sterk wettelijk pensioen waarmee je een waardig leven kan leiden.
  • Geleidelijke afstemming van het wettelijk pensioen in de privé op dat van de openbare sector.
  • Echt rekening houden met belastend werk zodat werknemers niet opgebrand met pensioen gaan.
  • Hoger minimumpensioen zodat gepensioneerden niet in armoede vallen. Dus ook rekening houden met het feit dat een laag pensioen vaak het gevolg is van een onvolledige loopbaan.
  • Op menselijke manier rekening houden met tegenslagen in het leven (periodes van werkloosheid, loopbaanonderbreking, zorgverloven, enzovoort) in de pensioenberekening.
  • De inkomensgrens voor de pensioenberekening verhogen zodat het verschil tussen het laatste loon en het pensioen van werknemers beperkt blijft.