Samen sterk met vluchtelingen wereldwijd

woensdag, 20 Juni 2018
Nieuws

Elke 2 seconden wordt er iemand wereldwijd gedwongen om op de vlucht te gaan. Meer dan de helft van alle vluchtelingen wereldwijd zijn kinderen. De laatste jaren is de situatie van mensen zonder papieren, vluchtelingen en migranten – zowel in België als elders – er alleen maar slechter op geworden.

Dit kan toch niet langer?

In een wereld waarin oorlog en geweld duizenden families dwingt om haven en goed in de steek te laten, moeten wij als samenleving tonen dat we zij aan zij staan met deze slachtoffers. Onze solidariteit stopt immers niet aan de grenzen.

Voor ons en de Verenigde Naties is deze globale problematiek een uitdaging om U tegen te zeggen. In 2016 lanceerden de VN een petitie waarin ze bij overheden aandrong op meer onderlinge samenwerking en solidariteit.

Op 20 juni organiseert de VN de Wereldvluchtelingendag. Het is voor het ABVV ook een dag waarop wij oproepen tot meer solidariteit met mensen zonder papieren, gezinnen op de vlucht én uitgebuite werknemers zonder papieren.

Hardvochtig

We stellen vast dat het asiel- en migratiebeleid hier steeds restrictiever wordt en eng geframed wordt in termen van veiligheid. Getuige daarvan is de toename van een racistisch en populistisch discours waarbij alle waardigheid is verdwenen, en in een aantal gevallen zelfs geweld op vluchtelingen of mensen met een migratieachtergrond: razzia’s, mishandeling, opsluiting ...

Dit is jammer genoeg geen fenomeen dat enkel in België is waar te nemen, maar ook in andere Europese landen (Hongarije, Italië, Frankrijk), wordt men geconfronteerd met mensonterende situaties als het op vluchtelingen en migranten aankomt.

Ons antwoord

Als socialistische vakbond hebben wij een alternatief voor dit onmenselijk beleid dat burgers tegen elkaar opzet en uitspeelt en waarbij de uitbuiting van mensen zonder papieren een extreem voorbeeld is. Wij stellen een samenlevingsmodel van gelijkheid en solidariteit voor, met rechten en plichten voor elke burger. 

Mensenrechten zijn geen vodje papier.

Wij eisen een rechtvaardig en menselijk migratiebeleid. Mensen op zoek naar een betere toekomst terugsturen naar een land waar ze vervolging en foltering riskeren of ondergaan, is onaanvaardbaar.

Het ABVV is al lang voorstander van volwaardig werk voor volwaardige burgers. We moeten vermijden dat vluchtelingen en/of werknemers zonder papieren misbruikt worden op de arbeidsmarkt. Om sociale dumping te vermijden moet het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ gelden. Een kwalitatieve job is de beste weg naar integratie.