Wetsontwerp-Van Quickenborne blijft onaanvaardbaar!

28 Juni 2023, 10:00
Inhoudstype
Agenda
Description

AFSPRAAK OP WOENSDAG 28 JUNI OM 10U

KRUIDTUINLAAN 50, BRUSSEL voor het kantoor van de minister van Justitie, om de parlementsleden op te roepen niet voor deze tekst te stemmen, zelfs al is hij gewijzigd.

ZELFS MET DE WIJZIGINGEN BLIJFT HET WETSONTWERP- VAN QUICKENBORNE ONAANVAARDBAAR!

Na onze mobilisatie op 7 juni is de tekst gewijzigd. Maar de wijzigingen zijn gewoon ontoereikend

Het wetsontwerp "betogingsverbod voor daden gepleegd tijdens protestbijeenkomsten" wordt uitermate snel door het parlement behandeld. De stemming vindt waarschijnlijk plaats in juli, tijdens de zomervakantie!

Tenzij we erin slagen om het te voorkomen.

Een mobilisatie van FOS, ABVV, ACV, ACLVB, Solidaris-Netwerk, Liga voor mensenrechten, Greenpeace, Amnesty, Progress Lawyers Network, Solidaris

U kunt ook rechtstreeks en gemakkelijk contact opnemen met parlementsleden via de website verzet-is-geen-misdaad.be

#StopWetVanQuickenborne

Verzet is geen misdaad

Links en downloads