Vrouwen zijn opnieuw de klos in dit regeringsplan

vrijdag, 28 September 2018
Nieuws

Zowat de helft van de vrouwen moet het nu al stellen met een pensioen lager dan 1.000 euro. Met regeringsvoorstel rond zware beroepen krijgen zullen ze opnieuw het onderspit moeten delven.

Veel werkneemsters hebben stress en kampen met psychosociale belasting zoals pesterijen of ongewenst gedrag die lichamelijke of mentale schade kunnen aanrichten. Ze werken immers vaker  in functies of sectoren (bijv. in de gezondheidssector of het onderwijs) die daar gevoeliger aan zijn. De regering erkent deze factoren niet als een volwaardig criterium voor een zwaar beroep. Het is enkel een aanvullend criterium.

Bovendien is het erg onzeker of periodes waarin je niet kan werken (moederschapsrust, borstvoedingsverlof, ouderschapsverlof of ziekte) zullen meetellen. Dit wordt pas later door de regering vastgelegd. Terwijl werkneemsters met een zwaar beroep in veel gevallen verplicht moeten stoppen met werken zodra ze zwanger zijn. En niemand, man noch vrouw, ervoor kiest om ziek te worden. De vakbonden vinden dan ook dat die periodes moeten meetellen.

En dat zal op de oude dag voor nóg meer problemen zorgen. De rusthuisfactuur is gewoon veel te hoog in verhouding met het uitgekeerde pensioen. Het gemiddeld wettelijk pensioen in België  ligt op 1.182 euro voor een man en 882 euro voor een vrouw. De gemiddelde kostprijs van een rusthuis ligt een pak hoger (gemiddeld 1.562 euro). Zoals onze adviseur pensioenen Celien Vanmoerkerke zich liet ontvallen op ons colloquium over de loon- en pensioenkloof: “Vrouwen hebben twee pensioenen nodig om hun rusthuisfactuur te kunnen betalen!

Vrouwen voeren op 2 oktober doorheen het hele land actie!

Als je tegen bovenstaande wat wil doen, sluit je dan op 2 oktober aan bij de Ladies in Red en draag een roze band. Tijdens de pensioenacties nodigen ze uit om een roze band te dragen als teken van steun en solidariteit in hun strijd voor waardige pensioenen!

Lees in hun pamflet waarom

Hun eisen? 

  • een waardig pensioen op de redelijke leeftijd van 65 jaar;
  • De periodes van tijdskrediet, SWT, werkloosheid en ziekte moeten meetellen voor je pensioen;
  • De zwaarte van het werk van vrouwen moet erkend worden, ook op het ogenblik van pensioen.