Wat verwachten we van Europa?

woensdag, 08 mei 2019
Nieuws

Het is vandaag Europadag 2019. Reden te meer om even stil te staan bij Europa en de verkiezingen voor het Europees parlement op 26 mei. Ook al is er veel kritiek te formuleren op de huidige Europese Unie, enkel mét Europa kunnen we grensoverschrijdende problemen aanpakken.

Er valt heel wat aan te merken op de Europese politiek. De blinde besparingspolitiek wordt van hogerhand opgelegd, de arbeidsmarkt in de lidstaten verregaand geflexibiliseerd. Machtige lobby’s – zoals die van de auto- en agro-industrie – houden de pen vast bij het schrijven van regelgeving. En Europa slaagt er niet in een samenhangend klimaatbeleid op poten te zetten.

Een sociaal Europa voor de mensen

We geven vorm aan een sociaal Europa door afspraken over sociale rechten. Zo moeten werknemers van Lissabon tot Helsinki en van Amsterdam tot Zagreb eerlijk betaald worden voor hun werk en niet tegen mekaar uitgespeeld worden. De minimumlonen moeten omhoog en het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ moet gegarandeerd worden, net als de sociale rechten van personen.

Binnen de Europese instellingen moet de stem van werknemers luider klinken. Daarom moet sociale dialoog een centrale plek krijgen en sociale gesprekspartners zoals de vakbonden moeten meer betrokken worden. Dit met het oog op betere werkomstandigheden in alle lidstaten.

Een leefbaar en eerlijk Europa

Enkel een Europese aanpak kan een rechtvaardig fiscaal systeem opleveren. De regels die fiscale ontwijking en ontduiking aanmoedigen om grote bedrijven te paaien en grote vermogens en speculanten toelaten verstoppertje te spelen voor de fiscus moeten weg. In plaats van de onderlinge concurrentie tussen lidstaten is er eenvormigheid nodig.

De fiscale hocuspocus van de grote vermogens is onaanvaardbaar, en hiervoor betalen alle Europeanen vandaag de prijs. In een rechtvaardig Europa draagt iedereen zijn steentje bij.

Europa moet de leiding nemen om een grensoverschrijdend probleem zoals klimaatverandering het hoofd te bieden. Een verantwoordelijk Europa zet vandaag met een robuuste investeringsstrategie een sociaal rechtvaardige overgang in naar een duurzame en koolstofarme samenleving. Een Europa van de mensen zet sociale en milieuvoorwaarden bovenaan bij handelsakkoorden.

Oplossingen

De uitdagingen zijn onmogelijk op nationaal niveau aan te pakken. Hiervoor is internationale samenwerking vereist.

Er zijn oplossingen op Europees niveau: de opbouw van minimumstandaarden in de sociale zekerheid; een doorgedreven strijd voor eerlijke lonen en tegen sociale dumping; fiscale uniformiteit om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan en waardoor er weer middelen vrijkomen om te investeren in mens en maatschappij; een menselijk migratiebeleid; en een concreet en allesomvattend klimaatbeleid om onze planeet te redden.