4 manieren waarop het ABVV vecht tegen racisme en discriminatie

dinsdag, 20 Maart 2018
Nieuws

Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie benadrukken wij dat we  allemaal verschillend zijn, maar wel gelijke rechten moeten hebben. Want ongelijkheid verdeelt, in de samenleving maar ook op de werkvloer.

Anno 2018 zijn racisme en discriminatie nog steeds een prangend probleem, op vlak van samen leven, maar ook op vlak van samen werken. #samenkanhetanders.

Mede daarom organiseert de Verenigde Naties jaarlijks een internationale dag tegen racisme en discriminatie. Dit jaar promoten ze verdraagzaamheid, inclusie, eendracht en respect voor diversiteit in tijden van discriminatie op basis van racisme. En laat dit net allemaal thema’s zijn die wij als vakbond mee uitdragen.

Toon op 24 maart dat we ons niet laten verdelen in ‘wij’ en ‘zij’. Betoog mee in Brussel.

Kordaat optreden

Het ABVV wil dat elke vorm van discriminatie kordaat wordt aangepakt. Ook nu nog is discriminatie op de werkvloer en in de samenleving nog steeds té aanwezig. Zelfs al blijft discriminatie verdoken, zwijgt het slachtoffer, uit angst of ontmoedigd, of bij gebrek aan kennis van zijn rechten.

Het is belangrijk om omvattende maatregelen te nemen ter bestrijding van racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, en om verdraagzaamheid, inclusie, eenheid en respect voor onze superdiverse samenleving te bevorderen.

Politieke wil is elementair, maar slechts een startpunt. Elke stap voor meer tolerantie, is een goede stap. Ook een preventief beleid is cruciaal. De meeste van onze inspanningen zijn ook daarop gericht.

We informeren, sensibiliseren, vormen en ondersteunen militanten en leden over diversiteit op de werkvloer, wat we samen doen met onze diversiteitsconsulenten. Want we zijn allemaal verschillend, maar we moeten wel gelijke rechten hebben. Want ongelijkheid verdeelt, in de samenleving maar ook op de werkvloer.

Het ABVV kan zich vinden in de themadag van de VN, en wel op volgende manier.

1. Verdraagzaamheid.

Als vakbond hebben we uiteraard een bepaalde kleur, maar staat het buiten kijf dat we geen onderscheid maken op basis van gender, geaardheid, religie, handicap of huidskleur. Dit is een boodschap die onze militanten, medewerkers en leden grotendeels uitdragen. Onze waarden solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie dragen we hoog in het vaandel.

Iedereen is welkom bij het ABVV met zijn vragen en problemen. Dat kunnen bijv. problemen zijn bij aanwerving en selectie, zoals de baas die weigert een jonge vrouw aan te nemen omdat ze zwanger kan worden, of het kan gaan om pesterijen op het werk, problemen met een racistische, homofobe leidinggevende, problemen die kunnen ontstaan tussen collega’s, met een coming-out, …

Er is voor discriminatie geen plaats in het ABVV. We zijn heel duidelijk wat extreemrechts betreft, tot op het niveau van lidmaatschap. Het staat zelfs expliciet in onze ABVV-statuten: “het lidmaatschap van het ABVVV is onverenigbaar met het militeren voor of de toetreding tot extreem-rechtse partijen of verenigingen”.

Militanten, medewerkers en leden met extreemrechtse sympathieën, dit kan voor ons niet door de syndicale beugel.

2. Inclusie

Iedereen hoort erbij. Aan discriminatie bij de aanwerving hebben wij een broertje dood. Iedereen verdient een gelijke kans, iedereen verdient een gelijk loon. Dat is ons devies. Dat Petra bijvoorbeeld nog steeds 20% minder verdient dan Peter, is een onrechtvaardigheid waar wij dagelijks tegen strijden. Dat Amira of Hoessein niet worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek, puur op basis van hun naam of geloof, kan voor ons niet. Het ABVV is dan ook sterk voorstander van ‘mystery calls’ om discriminatieproblemen aan te pakken.

Lees het verhaal over gelijke kansen op samenkanhetanders.be.

We zijn ook solidair met mensen zonder papieren. De jacht die er tegenwoordig op wordt gemaakt, zowel in de realiteit als op sociale media, die willen we een halt toeroepen. Terwijl anderen in ons land dit gedrag blijven stimuleren.

De laatste jaren is de situatie van migranten en mensen zonder papieren er in België alleen maar slechter op geworden. We stellen vast dat het asiel- en migratiebeleid steeds restrictiever wordt en vooral gericht is op veiligheid. Getuige daarvan is de toename van een racistisch en populistisch discours en in sommige gevallen zelfs geweld tegen vluchtelingen of mensen met een migratieachtergrond: razzia’s, mishandeling, opsluiting ...

3. Respect

Racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid zijn problemen die overal voorkomen. Discriminerende praktijken zijn wijdverspreid, vaak gericht op een welbepaald segment binnen onze diverse samenleving. Soms flagrant, maar soms ook subtiel. Zo worden fiscale vluchtelingen verschillend behandeld en beoordeeld ten opzichte van andere vluchtelingen. Herinner je de saga van enkele jaren terug met rijke Fransen zoals acteur Gerard Depardieu, wielrenner Richard Virenque en luxemagnaat Bernard Arnault.  

Respect eisen we ook voor de mensenrechten. Die zijn geen vodje papier. Daarom moet er een rechtvaardig en menselijk migratiebeleid gevoerd worden. De Belgische regering moet op het gebied van asiel- en migratie een bocht maken. Dat beleid moet zo ver als mogelijk afstaan van populistische stromingen, die geen rekening willen houden met de menselijke dimensie van migratie.

Men probeert ons wijs te maken dat minderheden, vluchtelingen en migranten de oorzaak zijn dat we het met minder moeten doen. In plaats van werk en geld eerlijk te verdelen worden sociale rechten uitgehold en afgebroken. Dat

4. Diversiteit

Het is meermaals bewezen: diversiteit is een verrijking en goed voor onze samenleving. Met open blik beleef je meer. Wij stellen een samenlevingsmodel van gelijkheid en solidariteit voor, waar iedereen vrij kan zijn.

#samenkanhetanders voor verdraagzaamheid

Als grote beweging en met onze talrijke vertegenwoordigers in de bedrijven, hebben we alle troeven in huis om hier dé speler op het terrein te zijn. Uiteraard hebben we ook de verantwoordelijkheid om deze rol waar te maken. Daarom ijveren we bijvoorbeeld voor een grotere diversiteit bij onze  (kandidaat)delegees. Enkel wanneer de diversiteit in al zijn vormen weerspiegeld wordt, kunnen de overlegorganen in de bedrijven echt representatief zijn. Alleen op die manier kunnen rechtvaardige en evenwichtige beslissingen genomen worden.

Elke ABVV-delegee die dat wil, krijgt ondersteuning van een ABVV-diversiteitsconsulent. Zij willen de drempels naar werk wegwerken en de ogen openen voor ongelijke behandeling en discriminatie. Het doel? Meer gelijkheid op de werkvloer: gelijke omstandigheden, gelijke contracten, eerlijke arbeidsrelaties voor iedereen.