21% btw onrechtvaardig? En de loonkloof v/m dan?

vrijdag, 15 Maart 2024
Nieuws

Vrouwen verdienen vandaag per jaar gemiddeld 21% minder dan mannen. 21%, dat is hetzelfde percentage als de btw. Werken vrouwen dan in een tax free zone? Ze brengen nochtans echte toegevoegde waarde. De strijd voor loongelijkheid gaat dan ook onverminderd voort.

Er is nog steeds een hardnekkige loonkloof tussen vrouwen en mannen in ons land. Als socialistische vakbond zetten we de strijd voor (loon)gelijkheid dan ook onverkort voort.

BTW? Werken vrouwen in een tax free zone?

De loonkloof tussen vrouwen en mannen wordt door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen berekend op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor alle werknemers samen, over beroepen, sectoren, functies, arbeidstijd … heen. Wat blijkt?

De loonkloof bedraagt 21% vandaag, gemiddeld op brutolonen per jaar. In de privésector alleen is de loonkloof met 26% een pak hoger dan in de openbare sector (14,7%). De grootste loonkloof vinden we bij de arbeiders in de privésector: 44,1%. Op de tweede plaats komende de bedienden met een loonkloof van 31,6%.

Vrouwen brengen een pak toegevoegde waarde, maar dat zien we dus niet in hun loon.
De loonkloof is nog steeds … 21%. Net als de BTW, de belasting op toegevoegde waarde.
Werken vrouwen in een tax free zone?

Dag voor gelijk loon v/m: 17 maart 2024

De Dag voor gelijk loon v/m valt op 17 maart. Waarom? Omdat vrouwen in België gemiddeld 2 maanden en 17 dagen langer moeten werken om hetzelfde loon te verdienen als mannen in één jaar.

vrouwen verdienen gemiddeld 21% minder per jaar dan mannen

om te verdienen wat een man verdient in 1 jaar tijd moeten vrouwen dus langer werken

21% van 366 dagen (schrikkeljaar) = 77 bijkomende dagen

vrouwen werken dus 2 maanden en 17 dagen gratis

 

→ De dag voor gelijk loon v/m valt dit jaar op zondag 17 maart

Oorzaken

De loonkloof geeft de genderongelijkheid op de arbeidsmarkt weer. De oorzaken zijn divers.

De studie-en beroepskeuze speelt een rol. Meisjes en vrouwen volgen nog vaak een studierichting die leidt naar jobs en sectoren die minder betalen. Vrouwen zijn nog steeds oververtegenwoordigd in beroepen en sectoren die minder en lager gewaardeerd worden, ondanks het harde werk dat er verzet wordt. We vinden ook meer vrouwen terug in sectoren waar enkel deeltijdse contracten aangeboden worden.

Naast de glazen muren, de op het eerste zicht niet zichtbare scheiding tussen beroepen en sectoren, zijn er ook glazen plafonds. Vrouwen worden in de verschillende fasen van hun loopbaan vaker gediscrimineerd, van de aanwerving en de selectie, over hun arbeidsvoorwaarden tot de carrièremogelijkheden. Bij promoties stoten ze veel minder door naar leidinggevende functies. Ze bosten op een glazen plafond, en/of ze blijven heel vaak ‘vastzitten’ in lagere functies (‘sticky floor') en worden dus minder betaald.

Het is nog steeds zo dat vrouwen veel meer dan mannen de zorgtaken opnemen. Daar zitten hardnekkige stereotypen en rolpatronen voor veel tussen. Vrouwen gaan ook vaker deeltijds werken. Bij tweeverdieners gaat de partner die het minst verdient, ook minder werken, en vaak gaat het dus om de vrouw…

Minder geweten: extralegale voordelen bovenop het loon diepen de loonkloof verder uit. Gsm, laptop en wagen met tankkaart worden vaker aan mannen toegekend.

Naar meer (loon)gelijkheid v/m

Hoe kunnen we de loonkloof v/m dichten?

 • Meer aandacht voor de genderdimensie in het onderwijs: stereotiepvrije schoolboeken en lessen, meer meisjes toeleiden naar STEM-richtingen en jongens naar zorg en onderwijs.
 • Een hogere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
 • Een uitbreiding van sociale opvang- en zorgstructuren.
 • Uitbreiding van het geboorteverlof tot 15 weken+ (deels) verplicht zodat alle partners het opnemen.
 • Geen verlies van loon bij moederschapsrust.
 • Stimuleer voltijdse tewerkstelling bij vrouwen.
 • Maak werk van werkbaar werk en herverdeling van de arbeidstijd. Een algemene arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen voor alle sectoren en alle werknemerscategorieën.
 • Verhoog de quota in de directiecomités van de overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven.
 • Hervorm de loonkloofwet van 22 april 2012 voor meer efficiëntie, meer controle en effectieve sancties. En pas die ook toe op de openbare sector.
 • Zet de Europese richtlijn tot meer transparantie in de lonen om in de Belgische wetgeving zodat het taboe over lonen verdwijnt.
 • Ga voor gelijk loon voor gelijkwaardig werk, binnen en over de sectoren heen.
 • Verhoog het minimumloon richting 17 euro per uur of 2.800 euro bruto per maand.
 • Voer een rechtvaardige fiscaliteit in, een versterking van de openbare diensten en de sociale zekerheid en een waardig pensioen voor iedereen.
 • 1.500 euro netto per maand is nu behaald voor het minimumpensioen mits 45 jaar loopbaan, maar zorg ervoor dat ook voor vrouwen met onvolledige loopbanen hiervan kunnen genieten.
 • Laten we eindelijk werk maken van de individualisering van de sociale rechten en schaf het statuut van samenwonende af.