ABVV solidair met het Palestijnse volk en democratische krachten in de regio

dinsdag, 07 Maart 2023
Nieuws

Op 28 februari kwam het ABVV bijeen in een federaal comité, het hoogste beslissingsorgaan. Het ABVV herhaalt zijn solidariteit met het Palestijnse volk en veroordeelt de militaire bezetting – die nu al ruim 75 jaar duurt – van de Palestijnse gebieden in de scherpst mogelijke bewoording.

ABVV-militanten veroordelen met klem de recentste opflakkering van geweld tegen het Palestijnse volk, met name op de Westelijke Jordaanoever. Met de regelmaat van de klok worden Palestijnse burgers door het Israëlische leger gedood onder het voorwendsel van ‘terrorismebestrijding’. De Palestijnen verzetten zich nu al generaties lang onder Israëlische militaire bezetting (Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem) of onder een Israëlische blokkade (Gazastrook).

Daarnaast stellen de ABVV-militanten vast dat democratische krachten in Israël aan invloed lijken te winnen, zoals geïllustreerd door de recente, massale protesten tegen de justitieplannen van de regering-Netanyahu. De regering van Benjamin Netanyahu – die ondertussen al een generatie lang in meer of mindere mate het politieke landschap domineert, een periode gekenmerkt door gruwelijke oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen – probeert de politieke greep op het rechtsapparaat te versterken en lijkt hiermee vooral een nieuwe poging te lanceren om de eigen vervolging voor corruptie af te wenden. Elke populaire beweging vóór democratie en vóór mensenrechten verdient internationale steun.

De schandvlek van onderdrukking en apartheid heeft lang genoeg geduurd. Daarom eist het ABVV:

  • de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België;
  • de stopzetting van de bezetting van de Palestijnse gebieden en de politieke en andere uitingen van dit beleid (scheidingsmuur, nederzettingen, blokkade, …);
  • de stopzetting van de kolonisering en de terugkeer naar de grenzen van 1967, in toepassing van de VN-resoluties;
  • het verbreken van alle economische banden met de illegale nederzettingen;
  • van Europa een toegangsverbod voor producten die illegaal zijn vervaardigd in de nederzettingen en de invraagstelling van elk akkoord met Israël, zolang deze staat het internationaal recht schendt.