Stop het bloedvergieten in Gaza

vrijdag, 20 Oktober 2023
Nieuws

Manifestatie op zondag 22 oktober, 14u, Schumanplein, Brussel

De inwoners van de Gazastrook worden momenteel geconfronteerd met het dodelijkste offensief in hun geschiedenis. Die komt bovenop de immense humanitaire ramp als gevolg van de Israëlische blokkade waaraan de bevolking al 16 jaar lang is onderworpen.

We veroordelen ondubbelzinnig alle aanvallen tegen de burgerbevolking, waaronder ook de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers die sinds 7 oktober honderden doden maakten. Geen enkele aanval rechtvaardigt echter schendingen van het oorlogsrecht.

In slechts een paar dagen tijd zijn meer dan 6.000 ton bommen afgeworpen op dichtbevolkte burgergebieden. Daarbij vielen in één week al meer dan 2.750 doden in één week, waarvan een derde kinderen (situatie op 17 oktober 's middags). Bovendien heeft Israël de Gazastrook volledig afgesloten, waardoor de aanvoer van water, elektriciteit, voedsel en brandstof en de toegang tot humanitaire hulp zijn afgesneden. Human Rights Watch meldt ook dat het Israëlische leger witte fosfor heeft gebruikt, een wapen waarvan het gebruik in dichtbevolkte gebieden verboden is.
Deze acties, die oorlogsmisdaden en zelfs misdaden tegen de menselijkheid vormen, moeten worden gezien in het licht van alarmerende verklaringen van Israëlische functionarissen die erop wijzen dat ze niet Hamas willen aanvallen, maar de hele bevolking van Gaza. Op 9 oktober omschreef de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant Gazanen als "menselijke dieren die als zodanig behandeld moeten worden". De Israëlische president Isaac Herzog zei op 14 oktober dat "een hele natie verantwoordelijk is". De wens om de hele bevolking van Gaza collectief te straffen doet het ergste vrezen.

Op 13 oktober heeft Israël, als onderdeel van de oorlog tegen Gaza, een evacuatiebevel uitgevaardigd aan de 1,1 miljoen inwoners van het noorden van de Gazastrook met de boodschap naar het zuiden van het gebied te vluchten. De beslissing betekent een aankondiging van een grote humanitaire ramp, die volgens de WHO neerkomt op een "doodvonnis". De Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH) hekelde het Israëlisch bevel als een poging om burgers onder dwang en illegaal te verplaatsen, wat zou kunnen wijzen op genocidale bedoelingen. De Speciale VN-Rapporteur voor de Mensenrechten in de Bezette Palestijnse Gebieden, Francesca Albanese, riep de internationale gemeenschap op om het gevaar van etnische zuivering af te wenden om een herhaling van de gedwongen verplaatsing van honderdduizenden mensen zoals tijdens de Nakba van 1948 en de Naksa van 1967 te voorkomen. Op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem hebben kolonisten met de steun van het Israëlische leger hun gewelddadige aanvallen opgevoerd, waarbij sinds 7 oktober 50 mensen zijn gedood. Hun politieke leiders hebben nooit de droom opgegeven om Gaza te "heroveren" en opnieuw te koloniseren.

Door systematisch te weigeren om alle partijen te verplichten het internationaal recht te respecteren en door schendingen onbestraft te laten, draagt de internationale gemeenschap een verpletterende verantwoordelijkheid voor de wanhopige situatie waarin we ons nu bevinden.

Geconfronteerd met het drama dat zich voor onze ogen ontvouwt, moet het kompas van België en de Europese Unie meer dan ooit het internationaal recht en de bescherming van het leven, de waardigheid en de mensenrechten blijven. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties zal aanstaande zondag 22 oktober vanaf 14.00 uur demonstreren voor het hoofdkwartier van de Europese Commissie om te eisen dat de EU en België :

  • alles doen wat in hun macht ligt om een staakt-het-vuren, de bescherming van alle burgerbevolkingen en toegang tot internationale hulp voor de bevolking van Gaza te verkrijgen. Die bevindt zich momenteel in een absolute humanitaire noodsituatie;
  • oproepen om de rechten van iedereen te eerbiedigen in overeenstemming met het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving, met inbegrip van de vrijlating van allen die onrechtmatig van hun vrijheid zijn beroofd, met inbegrip van gegijzelde burgers en politieke gevangenen;
  • eisen dat Israël het beleg van Gaza stopzet met het oog op het opheffen van de blokkade en het opnieuw verbinden van Gaza met de rest van de Bezette Palestijnse Gebieden;
  • politieke en financiële steun geven aan het lopende onderzoek van het Internationaal Strafhof naar de situatie in Palestina en de aanklager van het Strafhof aanmoedigen om hiervan een prioriteit te maken, zodat alle oorlogsmisdadigers snel ter verantwoording kunnen worden geroepen;
  • de structurele oorzaken van het huidige conflict aanpakken door bindende maatregelen tegen Israël te nemen om een einde te maken aan de bezetting, kolonisatie en de apartheid die het Palestijnse volk treffen, te beginnen met het stopzetten van de handel met de illegale Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden.

De organisatoren roepen de deelnemers op om deze ordewoorden te respecteren en vreedzaam te demonstreren.

Elke steun voor oorlogsmisdaden of aanvallen op burgers, of elke uiting van antisemitisme of enige andere vorm van racisme zal leiden tot uitsluiting van de demonstratie.

Deze oproep om te demonstreren werd gepubliceerd op maandag 16 oktober. Door de snelheid waarmee de situatie evolueert, is het goed mogelijk dat bepaalde daarin opgevoerde zaken op zondag 22 oktober achterhaald zijn.

Lijst van ondertekenaars: 11.11.11., Association belgo-palestinienne, ARCI, Les Ambassadeurs d'expression, Agir pour la paix, AWSA-Be (Arab Women's Solidarity Association - Belgium), BA4P, Bite Back, Broederlijk Delen, CNE - Centrale Nationale des Employés, CEPAG, CIRé, CNAPD, CNCD-11.11.11., Comité belge de soutien au peuple sahraoui, De-Colonizer, Een Andere Joodse Stem, Entraide & Fraternité, Fédération internationale des droits humains (FIDH), ABVV, ABVV Algemene Centrale, FOS, Intal, Jeunes CSC, Jeunes FGTB, Laïcité et Humanisme en Afrique Central (LHAC), Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlanderen, Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB), Présences et actions culturelles (PAC), Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, Solsoc, Soralia, Soutien belge Overseas, Viva Salud, Vriendschap zonder grenzen, Vrede vzw