Belgische lonen hadden hoger kunnen liggen!

donderdag, 19 April 2018
Nieuws

Nieuwe cijfers bewijzen dat we opnieuw loon hebben misgelopen. Een ander beleid is mogelijk, want #samenkanhetanders.

Mochten de Belgische loonsverhogingen even hard gestegen zijn als onze productiviteit, ze hadden een stuk hoger gelegen. Nieuwe cijfers, berekend door het Europese Vakbondsinstituut (EVI) en het Europees Vakverbond (EVV), tonen aan dat de loonsverhogingen in ons land  de afgelopen 16 jaar 2x hoger zouden zijn geweest indien ze de productiviteitsstijgingen hadden weerspiegeld.

Loonsverhogingen zijn vaak een gevolg productiviteitsstijgingen. In Europa, berekenden het EVI en EVV, is de productiviteit sinds 2000 harder toegenomen dan de lonen. In ons land steeg de productiviteit tussen 2000-2016 met 14%. Onze lonen stegen in dezelfde periode met 7%. 

We hinken achterop …

‘De te grote kloof tussen productiviteits- en loonstijgingen vormt hét solide bewijs voor een broodnodige loonsverhoging voor werknemers in de hele Europese Unie’, luidt ook het verdict van EVV- en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.  

‘De loonsverhogingen hinken al jaren achterop’, gaat hij verder: "Werknemers worden niet naar waarde geschat in hun werk, zeker in landen die zwaar werden getroffen door de economische crisis. Collectieve onderhandelingen zijn de enige oplossing om mensen een fatsoenlijke loonsverhoging te geven.’

… en we verdienen al minder

Want in 9 Europese landen verdienden werknemers in 2017 minder dan vóór de financieel-economische crisis. België is helaas één van die landen. Het is hoog tijd dat werknemers hun koopkracht zien stijgen en we naar een minimumloon gaan van 14 euro per uur.

Als ABVV scharen wij ons volop achter deze eis. Een waardig loon: dat betekent minstens 14 euro bruto per uur, of 2.300 euro per maand. Voor iedereen, ook voor jongeren onder de 21 jaar. De automatische loonindexering blijft voor ons heilig. Die zorgt ervoor dat we met ons loon morgen even veel goederen en diensten kunnen kopen als vandaag en onze koopkracht bewaard blijft. 

Er zijn alternatieven

En die kunnen we samen bereiken. Check onze website www.samenkanhetanders.be en laat weten hoe en wat er voor jou anders kan/moet.