Brandend actueel: Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid

dinsdag, 20 Februari 2018
Nieuws

Van de 258 miljoen internationale migranten zijn er naar schatting 150 miljoen arbeidsmigranten. Net daarom vestigt de Verenigde Naties hierop de aandacht op de 9de verjaardag van de Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid.

Ieder jaar, op 20 februari, organiseren de Verenigde Naties de Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid. Dat doen ze al sinds 2009. Het belang van die dag kan anno 2018 niet genoeg onderstreept worden, want het thema van deze internationale dag is wederom uiterst actueel: arbeidsmigratie.

Volgens cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn er dan ook naar schatting 258 miljoen internationale migranten. Ongeveer 150 miljoen zijn migrerende werknemers. Van die migrerende werknemers is 56% man en 44% vrouw. Migranten zijn daarenboven goed voor 4,4 procent van alle werknemers. Het thema voor 2018 is 'Workers on the Move: the Quest for Social Justice'.

#WaardigWerk

Arbeidsmigratie is in onze geglobaliseerde wereld een heel belangrijk gegeven. Een van de belangrijkste push-factoren, opdat mensen migreren, is de zoektocht naar waardig werk. En zelfs als 'beter werk' niet de aanleiding was, dan wordt het alsnog op een bepalend gegeven in het migratieproces.

De werelddag werd aangekondigd in 2007 en dient als warm hart onder de riem voor zij die continu strijden tegen armoede, uitsluiting en opkomen voor volledig, vast en waardig werk. Lidstaten werden zo aangemoedigd om activiteiten te organiseren die in overeenstemming zijn met de ontwikkelingsdoelstellingen die zijn uitgewerkt op verschillende conferenties. Het is voor hen een belangrijk moment om stil te staan bij de broodnodige gelijkheid tussen man en vrouw, bij rechtvaardigheid en welzijn voor alle burgers.

Want sociale rechtvaardigheid is het basisprincipe bij uitstek voor vreedzaam en welvarend samenleven met elkaar. En het is dit streven naar dat het ABVV ook deelt en uitdraagt.

#GelijkLoon

De verklaring dient als garantie op rechtvaardige resultaten voor iedereen door in te zetten op werkgelegenheid, sociale bescherming, sociale dialoog en fundamentele principes en rechten op het werk.

Gendergelijkheid bevorderen tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld of de rechten van inheemse volkeren en migranten verdedigen: het zijn thema’s die voor de Verenigde Naties en het ABVV met stip bovenaan de agenda staan. 

#MigrAction

Elkaar helpen, over (ingebeelde) grenzen heen. Sociale rechtvaardigheid is met andere woorden (letterlijk en figuurlijk) grensverleggend: mensen bijstaan, helpen en verder kijken dan geslacht, leeftijd, kleur, geaardheid, etniciteit, religie, cultuur of handicap.

Dat het brandend actueel is, bewijzen de laatste gebeurtenissen bij de Brusselse vzw Globe Aroma en de jacht die er gemaakt wordt op mensen zonder papieren.

Tweet, like en post mee via #MigraAction op sociale media en laat op zondag 25 februari mee je stem horen in Brussel.