CETA: een oproep aan burgers en verkozenen

maandag, 28 Januari 2019
Nieuws

Open opnieuw het debat rond CETA. Dat eisen een reeks organisaties, waaronder het ABVV. Twee jaar na de "CETA-saga" is het tijd om dit debat te heropenen, niet alleen over dit verdrag, maar ook over CETA als model. Het is een onevenwichtig handelsakkoord, dat een bedreiging is voor jobs, lonen, boeren, consumenten en openbare diensten.

Het CETA-spook is terug van weggeweest. De afgelopen jaren groeide het debat in Europa over dergelijke handelsverdragen. Miljoenen burgers uitten hun bezorgdheid omtrent het trans-Atlantisch handelsakkoord TTIP en het 'kleinere' broertje CETA.

Want het bleken voornamelijk grote mutlinationals die op deze onderhandelingen aandrongen.Vandaag blijven de zakenlobby's er nog steeds grote voorstanders van. De grootste consumentenverenigingen, vakbonden en mutualiteiten, milieu- en mensenrechtenorganisaties zijn daarentegen nog steeds erg bezorgd over dit onevenwichtige verdrag.

We schrijven 2017. België dient bij het Europese Hof van Justitie een verzoek in om de verenigbaarheid van het arbitragemechanisme met de Europese Verdragen na te gaan. Want dit mechanisme geeft particuliere beleggers de mogelijkheid om een democratisch gekozen overheidsbeleid aan te vallen. De conclusie over dit verzoek wordt verwacht op 29 januari. Het arrest van het Hof voor april of mei 2019.

4 parlementen hebben CETA nog steeds niet geratificeerd: die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel. Zij zouden het CETA-verdrag mogen beëindigen als het arbitragemechanisme niet degelijk wordt hervormd of als er nefaste sociale - en/of milieueffecten worden geconstateerd.

Eerlijk en evenwichtig

Wat de beslissing van het Hof ook moge zijn, dit mechanisme is niet het enige probleem. CETA blijft in haar kern een onevenwichtige overeenkomst die voortvloeit uit ondoorzichtige onderhandelingen met serieuze tekortkomingen. Zo is ze bijvoorbeeld in strijd met ons gevecht tegen sociale dumping, onze verdediging van de openbare diensten en het recht van staten om regulerende maatregelen te nemen.

Daarom deze oproep:

  • om er op te wijzen dat er andere problemen bestaan ​​naast dit arbitragemechanisme;
  • om aan te tonen dat er alternatieven zijn voor eerlijkere handelsovereenkomsten (door bvb. effectieve klachten- en sanctiemechanismen op te nemen in geval van schendingen van de internationale arbeidsnormen van de IAO);
  • te vragen aan de verkozen politici, om op alle overheidsniveaus, eerlijkere verdragen te verdedigen;
  • de Belgische volksvertegenwoordigers aan te porren, om op alle niveaus, verzoeken te weigeren om CETA te ratificeren, dergelijke verdragen in de toekomst te sluiten en te onderhandelen op basis van de huidige EU-mandaten;
  • met de vraag aan politieke partijen om bovengenoemde punten op te nemen in hun verkiezingsprogramma.
  • om steun te verlenen aan het verdrag waarover bij de VN wordt onderhandeld en er voor te zorgen dat de mensenrechten, sociale, milieu- en gezondheidsrechten door transnationale ondernemingen worden geëerbiedigd
  • en dat in handelsverdragen effectieve klachtenmechanismen en sancties worden opgenomen in het geval van schendingen van internationale arbeidsnormen.