Claim de werkvloer: tijd om seksisme op de werkvloer te bannen

woensdag, 25 November 2020
Nieuws

Sluit je aan bij activisten wereldwijd en leer seksisme op het werk herkennen.

Seksistische opmerkingen en handelingen op het werk zijn overal ter wereld dagelijkse realiteit. Denk aan een platvloers compliment of ondoordacht gebaar, zoals de terugkomende grapjes over ‘de knappe meisjes’ van de andere dienst of het gegniffel achter de rug van een collega omdat ze zich ‘te mannelijk kleed’. Het is kwetsend en daarom onaanvaardbaar.

Clichébeelden over iemands gender vormen hiervoor de basis. ‘Gender’ staat voor de invulling die een samenleving geeft aan wat ‘man’ en wat ‘vrouw’ zou moeten zijn. Die discriminerende genderstereotypen en vooroordelen duwen mensen in een keurslijf dat al te vaak ongemakkelijk en zelfs onveilig aanvoelt.

Terwijl zowel vrouwen als mannen geweld en pesterijen ervaren, leiden ongelijke posities in de werkcontext ertoe dat vrouwen dubbel zoveel worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Ook in België, waar één op drie werknemers botst op ongewenst gedrag op het werk.

Het is bovendien een kleine opstap naar intimidatie en geweld. Want als je je verzet tegen hoe jij je ‘moet’ gedragen op basis van je geslacht, ben je voor sommigen een bedreiging.

Het overgrote deel van ons leven speelt zich af op het werk. Als die werkvloer veilig zou zijn voor iedereen, is een grote stap gezet.

Nieuw kader om de werkvloer te claimen

De nieuwe conventie 190 (C190) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), het overlegorgaan van de Verenigde Naties dat werknemers-, werkgeversorganisaties en overheden samenbrengt, biedt een kader om de werkvloer voor eens en altijd te claimen.

Ook in de Democratische Republiek Congo zetten ze C190 in als een nieuwe hefboom voor bewustwording en bescherming.
“Een van de belangrijkste redenen om te ijveren voor de omzetting van C190 in nationale wetten, is dat zo het verband gelegd kan worden tussen 'slechte gewoontes' en geweld. Je moet elk individu duidelijk maken dat wat hij of zij doet niet juist is. Vanuit deze bewustwording wordt een mentaliteitsverandering mogelijk. Het is alsnog erg moeilijk de intimidatie en het geweld te definiëren en te bewijzen, maar de omzetting van de conventie zal een wettelijk kader creëren met mechanismen hiervoor", zegt Olga Kabalu, vice-voorzitter verantwoordelijk voor vrouwen en jongeren in de Confédération Démocratique du Travail, een partnervakbond van ISVI, de ABVV-organisatie voor internationale syndicale samenwerking.

De conventie erkent met name dat seksisme niet alleen op de werkvloer, maar ook thuis of op weg naar het werk een verwoestende impact heeft. De gevolgen van een maatschappelijk fenomeen, dat ook buiten het werk voorkomt en zich bijvoorbeeld uit in huiselijk geweld, nemen we mee naar onze job. Seksisme in de privésfeer treft zo de gezondheid van werknemers, hun veiligheid en hun productiviteit.

C190 sterkt wereldwijd alle vakbondsactivisten die al jaren hameren op hun rechten op de werkvloer, maar landen moeten de conventie wel toepassen. Daarom trekken ze nu alle registers open. Niet alleen op de werkvloer, maar ook op straat en in het parlement, om deze internationale richtlijn om te zetten in nationale wetten. Dat moet ook voor ons land nog gebeuren!  

 

ABVV ondersteunt met ISVI, onze organisatie voor internationale syndicale samenwerking, en onze partner FOS, de socialistische solidariteitsorganisatie, wereldwijd vakbondsactivisten voor een veilige werkvloer vrij van seksisme. Doe ook mee via CLAIMdewerkvloer.be