Coronamaatregelen volledig werklozen lopen ten einde

woensdag, 06 Oktober 2021
Nieuws

De regering besliste om de coronamaatregelen voor volledig werklozen niet te verlengen.

Wie na een tewerkstelling werkloos wordt, heeft recht op een werkloosheidsuitkering. In normale tijden is die uitkering degressief, dat wil zeggen dat die stapsgewijs lager wordt in de tijd. Aan het begin van de coronapandemie, in april 2020, besliste de regering om die degressiviteit tijdelijk te bevriezen.

Concreet betekent dit dat een volledig werkloze in september 2021 recht had op exact dezelfde werkloosheidsuitkering als in april 2020.

Aan die bevriezing van de degressiviteit komt nu, vanaf oktober 2021, een einde. De werkloosheidsuitkering voor volledige werklozen zal weer stapsgewijs dalen in de tijd. Alle vergoedingsperiodes zullen worden opgeschoven met maximum 18 maanden.

Ben je volledig werkloos? Het ABVV doet het nodige om dit voor jou in orde te brengen. Je moet hiervoor zelf niets doen.

Berekening duurtijd inschakelingsuitkering

Als je de school verlaat en voldoet aan alle andere voorwaarden, heb je na een bepaalde periode recht op inschakelingsuitkeringen. Dit recht is tijdelijk en de looptijd werd door de regering tijdens de coronaperiode als het ware gepauzeerd.

Ook hier besliste de regering om de maatregel niet te verlengen na 30 september 2021. Aan de verlenging van het basisrecht op inschakelingsuitkeringen komt vanaf oktober 2021 een einde.

Concreet betekent dit dat met de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 geen rekening wordt gehouden bij de berekening van de duurtijd van inschakelingsuitkeringen. Het basisrecht van 36 maanden wordt met andere woorden met 18 maanden verlengd.

Ben jij in deze situatie? Ook hier hoef je zelf niets te doen. We brengen dit voor jou in orde.