Echo nr. 8 - 2023

November 2023
Publicaties

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Loonhandicap drie keer lager dan verwacht. Nationale Bank erkent: onze lonen zijn te laag
- E-commerce: diagnose sociale gesprekspartners
- Nieuw recht verlof over te dragen bij ziekte tijdens vakantie
- Voorkomen van nepstages: adviesaanvraag aan NAR

Echo nr. 8 - 2023