April 2024
Image
Cover Echo 3 2024

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten: 
- Industrie met toekomst: Europa aan zet
- Belangrijke kanttekeningen bij jaarverslag Nationale Bank
- Werkgevers verplicht om opleidingen werknemers te registreren
- Toekomstplan voor kinderopvang

Februari 2024
Image
Cover Echo nr. 2 - 2024

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten:
- De begroting gaat ons aan
- Belgisch EU-voorzitterschap: conferentie geestelijke gezondheid en werk
- Burgerdienst: lovenswaardig maar twijfelachtig initiatief
- De ketting van onderaannemers doorbreken! 

Januari 2024
Image
Cover Echo nr. 1 - 2024

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

- Europese begrotingsregels brengen ons welvaartsmodel in gevaar

- Jaarlijkse aanpassing consumptieprijsindex

- NAR-advies evaluatie Belgisch herstructureringsbeleid

- Positief NAR-advies volwaardig werknemersstatuut sekswerkers

Januari 2024
Image
Cover Echo 10

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

- Nationale Bank ziet de toekomst rooskleurig
- Modal shift: maakt de regering rechtsomkeer?
- Ontbreken van toereikende maatregelen tegen seksuele intimidatie is indirecte discriminatie
- Vierde hervorming Sociaal Strafwetboek

December 2023
Image
Cover Echo november 2023

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

- Nieuwe Europees begrotingskader: meer dan zorgwekkend

- Rechtvaardige transitie: advies sociale gesprekspartners

- Voor gezonde werknemers in gezonde organisaties: aanbeveling Nationale Arbeidsraad over preventie van burn-out

November 2023
Image
Echo nr. 8 - 2023

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Loonhandicap drie keer lager dan verwacht. Nationale Bank erkent: onze lonen zijn te laag
- E-commerce: diagnose sociale gesprekspartners
- Nieuw recht verlof over te dragen bij ziekte tijdens vakantie
- Voorkomen van nepstages: adviesaanvraag aan NAR

Juni 2023
Image

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Meer jobs dankzij het klimaat
- De eerste stappen richting een duurzamere e-commerce in België
- SWT en tijdskrediet eindeloopbaan: nieuwe interprofessionele cao’s

mei 2023
Image

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Winstinflatie bestrijden
- Overdraagbaarheid ouderschapsverlof op langstlevende partner
- Maximaal 13 weken opzegtermijn bij ontslag door werknemer

April 2023
Image

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Loonstop dreigt alternatieve verloning nog te versterken
- Artificiële intelligentie (AI) en algoritmen: welke impact op de arbeidswereld vandaag en morgen?
- De kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België in de context van de COVID-crisis

Maart 2023
Image
Cover Echo 03 2023

Terug naar austerity? |Rapport & adviezen gemengde commissie pensioenen NAR-CRB | De NAR heeft een advies uitgebracht over het elektronisch medisch attest (Project ‘Mult-eMediatt’) | Klokkenluiden en ontslag om dringende reden |  Natuur op het werk |  De Financieringswet doorgelicht | Werkloosheid: de balans van 10 jaar inefficiëntie | België stapt uit het Energieverdrag. En daarna? | Latijns-Amerikaanse integratie, met inbegrip van de bevolking van Afrikaanse origine