November 2022
Image
cover echo 8 2022

Federale begroting vanuit een koopkracht-bril | Pensioenhervorming: vakbonden en werkgevers aan zet in gemengde commissie NAR-CRB | Nieuw in de kringloopeconomie: de herstelbaarheidsindex | Wijzigingen procedure re-integratietraject (RIT) langdurig zieke werknemers | Regering bespaart fors op tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven | Werkgever mag niet zomaar gewaarborgd loon inhouden bij gemiste controle | Regionale task force energie | Jaarlijkse armoedebarometer | Decenniumdoelen | Knelpuntberoepen: wie treft schuld? | CDT richt migratieplatform op in Marokko

September 2022
Image
Cover Echo 7 2022

Energiecrisis radicaal aanpakken |  NAR-CRB-FRDO brengen unaniem advies uit over de spoorwegen  | Responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers inzake invaliditeit: de Nationale Arbeidsraad is klaar met haar advies | Opeenvolgende dagcontracten: een akkoord in de NAR | Werkloosheidsuitkeringen: het Hof van Cassatie preciseert de interpretatie van de cumulatiebeperkende regel | Brussels actieplan 2022-2025 ter bestrijding van racisme | Vlaamse begroting wint bij hoge inflatie | Kinderbijslag: afschaffing van het inkomensplafond voor studenten en leerlingen in alternerend leren | Internationale Arbeidsconferentie: onmisbare schakel in de strijd tegen sociale dumping

Juni 2022
Image
Cover echo 06 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Dringend meer koopkracht voor sociale uitkeringen | Deur-aan-deurverkoop van energiecontracten … Omkadering is meer dan nodig! | Kader voor Europees minimumlonen: belangrijke stap vooruit | Uber X: de aan het platform opgelegde exploitatievoorwaarden zijn niet in strijd met de Grondwet! | Enkel vertrekvakantiegeld in toekomst niet langer verrekend in 1 keer | EU-aanbeveling over individuele leer¬rekeningen aangenomen | Voor een beperking van de huurindexatie in Brussel | Aanbevelingen voor de waterfactuur van de toekomst | Begrotingsaanpassing Wallonië | Syndicale vrijheden als rode draad in internationale uitwisseling

mei 2022
Image
Cover Echo 5 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Hoe dankzij de richtlijn over de Europese ondernemingsraden, de economische democratie in de multinationals verbeteren ? | Re-integratie van langdurig zieken bij de eigen werkgever |Detachering: het Hof van Justitie van de Europese Unie beperkt de macht van de lidstaten | Geen flexi-job meer bij eigen werkgever via interim | ABVV Brussel: Sociaal-economische barometer 2022: de sociale noodtoestand wordt nog versterkt | Nieuw toewijzingsbeleid sociale huisvesting raakt aan het recht op wonen van de meest kwetsbare personen | Echo regio Wallonië: Een congres om het tij te keren | Internationale en Europese workshop naar aanleiding van het congres van het Federaal ABVV van 2022 

April 2022
Image
Cover Echo 4 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Bestrijd de inflatie, niet de indexering van lonen en uitkeringen | Vergroening van de e-commerce | MaaS – voorwaarden voor een meer duurzame mobiliteit | Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk | Ontwerp-actieplan SIOD 2022: unaniem advies NAR | Ontslag van hartpatiënt met pacemaker is discriminerend

Maart 2022
Image
Cover Echo 3 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Oplopende energiefactuur: structurele maatregelen nodig! | CAO 90 – een betere omkadering dankzij een evaluatie | Een nieuw leven van de generieke gids | Ook terug naar ‘normaal’ voor de arbeidswetgeving | Werkgever moet loon uit dienst getreden werknemer regulariseren

Februari 2022
Image
cover echo 2 feb 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 • De winsten gaan al omhoog, nu nog de lonen
 • Vakbonden dienen opnieuw alternatief landenrapport in bij de EU
 • Interpretatie van de FOD WASO van de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij
 • Veroordeling wegens discriminatie bij de oprichting van een vakbondsdelegatie
Januari 2022
Image
echo 1 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 • Het inflatiespook: onze automatische indexatie is al jarenlang de enige garantie op koopkracht.
 • Het EVV en het ABVV willen een socialer Europees Klimaatbeleid
December 2021
Image
cover echo 10 2021

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 • Het inflatiespook: onze automatische indexatie is al jarenlang de enige garantie op koopkracht.
 • Het EVV en het ABVV willen een socialer Europees Klimaatbeleid
 • Pilootproject boostervaccinatie in de bedrijven
 • Hervorming van de WTO. Dé vakbondsprioriteit: strijd tegen sociale dumping
Oktober 2021
Image
Echo nr. 8 - Oktober 2021

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 • Meer jobs in de e- commerce dankzij nachtwerk?