Economisch herstel? Welk herstel?

dinsdag, 20 Maart 2018
Nieuws

In negen Europese landen verdienden werknemers in 2017 minder dan vóór de financieel-economische crisis. België is helaas één van die landen. Het is hoog tijd dat werknemers hun koopkracht zien stijgen en we naar een minimumloon gaan van 14 euro per uur.

Volgens een studie van het Internationaal Vakbondsinstituut ETUI hadden werknemers in negen EU-lidstaten in 2017 een lager reëel inkomen dan in 2010. Deze landen zijn Cyprus, Finland, Griekenland, Italië, Kroatië, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en … België.

In zes van die landen ging de koopkracht zelfs het laatste jaar omlaag.

Hieronder ook … België.

  2010-2017 2016-2017
Griekenland - 19,1 -0,4
Cyprus - 10,2 0,6
Portugal - 8,3 0,1
Kroatië - 7,9 1,2
Spanje - 4,4 -1,5
Italië - 4,3 -0,9
Verenigd Koninkrijk - 2,4 -0,6
België - 1,1 -0,8
Finalnd - 1 -2,0

 

Het wordt tijd werknemers beloond worden voor hun inspanningen en dat winsten eerlijk verdeeld worden. Europa heeft nood aan een loonsverhoging. Check de campagne ‘Pay Rise’ van het Europees Vakverbond: "Ondanks de verhalen over economisch herstel, zijn werknemers in veel landen nog steeds slechter af dan voor de crisis”, zo stelt Esther Lynch van het Europees Vakverbond. “Zelfs de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank roepen nu op voor een stijging van de lonen. Dit is niet alleen rechtvaardig. Het is ook nodig voor groei en voor de creatie van kwalitatieve banen.”

 

“Het is tijd dat de werknemers hun deel van de economische koek krijgen”

 

“Werknemers zien bitter weinig van de economische groei,” zo stelt EVV-voorzitter Rudy De Leeuw vast. “Het is tijd voor een echte loonsverhoging. Het is tijd dat de werknemers hun deel van de economische koek krijgen. Zij zorgen er immers voor dat bedrijven blijven draaien en dat er welvaart gecreëerd wordt. Hierin moet de vakbond een rol spelen, via constructief sociaal overleg.”

14 euro per uur

Als ABVV scharen wij ons volop achter deze eis. Een waardig loon, dat betekent minstens 14 euro bruto per uur, of 2.300 euro per maand. Voor iedereen, ook voor jongeren onder de 21 jaar. De automatische loonindexering blijft voor ons heilig. Die zorgt ervoor dat we met ons loon morgen even veel goederen en diensten kunnen kopen als vandaag en onze koopkracht bewaard blijft. 

Ten slotte roepen we de regering op om af te stappen van de strenge loonnormwet die de loonontwikkeling aan de ketting legt, en jou dus raakt in je portemonnee, en weer te gaan voor vrije loononderhandelingen. Want door de ontwikkeling van jouw koopkracht aan banden te leggen, remt de regering ook de potentiële economische groei af. Groei die nodig is voor duurzame jobs en een stabiele sociale zekerheid.

 

“Opvang voor twee kinderen kost je bijna een half maandloon”

 

“De prijzen van kinderopvang schieten de lucht in naar ongeziene hoogte Je beide kinderen in de kinderopvang steken kost je bijna een half maandloon.” Dit verhaal ontvingen we via onze campagnesite www.samenkanhetanders.be

We ontvangen overigens heel wat gelijkaardige verhalen. Veel mensen zien hun koopkracht afnemen, terwijl ze steeds harder, flexibeler, langer moeten werken. Wij zijn ervan overtuigd dat het anders en beter kan.

Wij vinden dat burgers recht hebben op sterke, kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare openbare diensten. Daarbij gaat het ook om voldoende kinderopvang tegen een verantwoorde prijs. Openbare diensten zijn een belangrijk stuk koopkracht. Lees hier onze concrete voorstellen, ons antwoord op dit verhaal.

Een garantie op koopkracht en toegang tot degelijke openbare diensten zijn twee essentiële pijlers voor een rechtvaardige samenleving.