Een nieuwe vertrouwensbreuk binnen het sociaal overleg

vrijdag, 23 September 2022
Pers

We lezen vandaag in verschillende media dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een tussentijdse analyse over de loonevolutie in België en de buurlanden opmaakte. Daarbij wordt ook melding gemaakt van een toename van de zogenaamde ‘loonkostenhandicap’. Er zijn meerdere kanttekeningen te plaatsen bij deze berichtgeving, niet enkel bij de inhoud, maar bovenal bij de manier waarop deze analyse in de pers is verschenen.

Eén woord is cruciaal in sociaal overleg: vertrouwen. In vertrouwen werd deze analyse aan de sociale partners voorgesteld. Ook de inhoudelijke kanttekeningen. Zo werden andere bronnen gebruikt dan in officiële rapporten van de CRB, werd Nederland niet in rekening genomen en vond er geen actualisatie plaats voor de periode 2020-2021.

Toch vond één partij aan de tafel het nuttig om de cijfers op straat te gooien, ondanks de expliciete vraag om dit niet te doen. Op die manier wordt iedere serene discussie in de kiem gesmoord. Dat dit gebeurt na een serene manifestatie van meer dan 15.000 syndicalisten in Brussel getuigt van een extreem cynisme. Het is overigens de tweede keer in enkele weken tijd dat de vakbonden moeten vaststellen dat de spelregels eenzijdig worden overtreden. Bij de verdeling van de Welvaartsenveloppe gingen de werkgevers het overleg schaamteloos uit de weg en in plaats daarvan maakten ze hun verlanglijst over aan de regering.

Onze samenleving gaat door een turbulente, onzekere tijd. Werkgevers roepen ons als vakbond op om “constructief” te zijn, en “samen de last te dragen”. Dat is zeker zo, al vergeten de werkgevers te vermelden dat de winstcijfers – ook in de nieuwe analyse – boven het gemiddelde van de voorbije jaren blijven liggen. Constructief zijn, betekent alle feiten op tafel te leggen. Het is cynisch om te moeten vaststellen dat één partij geen kans onbenut laat om olie op het vuur te gooien door eenzijdig, onvolledige, maar gevoelige informatie te verspreiden.

Volgende week worden de sociale partners verwacht bij de premier. Met welk vertrouwen kunnen dergelijke gesprekken nog aangevat worden, wetende dat iedere analyse, compromis of wat dan ook de volgende dag op straat ligt? Dat vertrouwen is ver zoek.

Als ABVV zullen wij er alles aan doen om de komende maanden de koopkracht van alle burgers in dit land te beschermen.