Inhoud

Florence Lepoivre

Algemeen secretaris ABVV Brussel

Geboren te Brussel op 25 februari 1975.

Diploma's

 • Licentiaat in sociale en arbeidspsychologie

Loopbaan

 • Sinds mei 2024 Algemeen Secretaris ABVV Brussel

 • 2020 – 2024  Kabinetschef Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

 • 2019 – 2020  Adjunct-directrice Instituut Emile Vandervelde

 • 2018 – 2019  Directrice Vakbondsdienst Algemene Centrale ABVV

 • 2014 – 2017  Adviseur Werk, Opleiding, Sociale Zekerheid, Pensioenen – Instituut Emile Vandervelde

 • 2008 – 2014  Adviseur Werk, Sociale Zaken, Sociale Zekerheid van zelfstandigen en Pensioenen in het kabinet van de Vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, belast met Sociale integratie.

 • 2007 – 2008  Adviseur – Diensthoofd P&O Algemene Directie Justitiehuizen – FOD Justitie

 • 2006 – 2007  Adviseur Werk, Sociale Zaken, Volksgezondheid – Kabinet van de Vice-eersteminister en de minister van Justitie

Lopende functies of mandaten

 • Algemene vergadering van Solsoc

 • Raad van bestuur van PAC

 • Beheerscomité ACTIRIS

 • Beheerscomité Bruxelles-Formation

 • Raad van bestuur van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Brupartners

Download