Gemeenschappelijke verklaring van de vakbonden n.a.v. 60 jaar Benelux

dinsdag, 08 Januari 2019
Pers

In navolging van de lidstaten België, Nederland en Luxemburg willen de respectievelijke vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, VCP, LCGB, OGBL) het zestigjarig bestaan van de Benelux markeren. De vakbonden schreven een gemeenschappelijke verklaring die het nieuwe Benelux-Verdrag - dat zich richt op een uitbreiding van grensoverschrijdende samenwerking - verwelkomt. Aan de andere kant willen wij echter de regeringen waarschuwen voor de gevolgen van een doorgeslagen flexibilisering, precaire arbeidsconstructies en platformeconomieën.

De vakbonden roepen de Benelux-regeringsleiders op om de doorgeslagen flexibilisering en de versplintering van arbeid in Europa, gezamenlijk te bestrijden en te zorgen voor waardig werk in de interne markt. Kwaliteitsvolle banen in een arbeidsmarkt zonder grenzen, mag geen lege doos blijven in het Benelux-werkprogramma van de komende jaren.

Wij verwachten dat de Benelux-lidstaten samen met de sociale gesprekspartners de voortrekkers zijn om gezamenlijk schijnconstructies, die arbeid precair maken en tot misbruik leiden, krachtig aan te pakken.

In de verklaring betreuren de vakbonden het ten zeerste dat zowel de Hongaarse als de Poolse regering zich verzetten tegen de herziening van de Detacheringsrichtlijn. De Oost-Europese vakbonden hebben daarentegen de strijd tegen sociale dumping verder opgedreven.

Daarnaast verwelkomen wij de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit die in feite een weerspiegeling is van de Benelux-verklaring van 2014 waarin de vakbonden al de oprichting van een sociale Europol als Europese sociale inspectiedienst, eisten.

De vakbonden dringen aan op de versterking en de uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking van de inspectiediensten.

De inspectiediensten in Luxemburg, België en Nederland hebben al enkele gezamenlijke controles uitgevoerd. Arbeidsmarktfraude stopt niet aan grenzen. Uitwisseling van gegevens, het delen van analyses en intensieve contacten hebben als resultaat dat overtredingen worden opgespoord.

Voor waardig werk in een grenzeloze Benelux-arbeidsmarkt, is de betrokkenheid van de respectievelijke vakbonden meer dan broodnodig, luidt het in de verklaring. Wij hebben hoge verwachtingen over de rol die wij als Benelux-partners kunnen spelen.