Grensarbeid Frankrijk - Belgie in tijden van corona

woensdag, 21 Oktober 2020
Nieuws

Wat is de impact van het coronavirus op grensarbeiders in België en Frankrijk? We vertellen het je in dit artikel.

Deze informatie is bestemd voor werknemers, die in België wonen en in Frankrijk werken, en werknemers die in Frankrijk wonen en in Belgie werken.

De gezondheidssituatie in Frankrijk en België blijft verslechteren. De Franse en Belgische regering stelden voor een (minimum)periode van 4 weken een avondklok in. 

Dat betekent voor Frankrijk:

  • in Frankrijk van 21.00 uur tot 6.00 uur in de regio Île-de-France en voor 8 grootstedelijke gebieden waaronder Rijsel, meer bepaald de MEL (Métropole Européenne de Lille die 95 steden en gemeenten. https://www.lillemetropole.fr/commune ).
  • Wie zich om professionele redenen toch dient te verplaatsen tijdens de avondklok in deze zones, moet volgende attesten bij zich hebben:
    • ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
    • JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL, attest in te vullen door de werkgever.
    • Beide attesten kunnen gedownload of afgedrukt worden via deze link.

Dat betekent voor België: 

  • in België van 24.00 uur tot 5.00 uur op het volledige grondgebied, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer. Het kabinet van de Eerste Minister bevestigt dat er geen attest vereist is en dat in geval van een controle het volstaat de gegevens van de werkgever aan de politie mee te delen.
  • Opgepast: de grensarbeiders, inwoners van of tewerkgesteld op het grondgebied van de MEL, zijn verplicht de 2 Franse attesten bij zich te hebben tijdens hun verplaatsingen tussen het begin- en einduur van de avondklok. 

Wie de avondklok niet naleeft, riskeert een boete.