“Heel wat werkneemsters lopen wereldwijd nog te hard in een precaire val”

dinsdag, 05 Juni 2018
Nieuws

Ook dit jaar houdt de Internationale Arbeidsorganisatie haar jaarlijkse conferentie in Zwitserland. Onze ABVV-delegatie is er opnieuw bij.

De 107e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie vindt plaats in het VN Paleis der Naties in Genève van 28 mei tot 8 juni 2018. Meer dan 4.000 afgevaardigden van werknemers, werkgevers en overheden uit de 187 lidstaten van de IAO, pakken een breed scala aan kwesties aan.

Ook het ABVV is aanwezig met een delegatie en bij monde van onze algemeen secretaris Miranda Ulens. Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, is ook van de partij als lid van het dagelijks bestuur van de SERV.

Vrouwelijke werknemers = volwaardige werknemers

Dit jaar focust de IAO-conferentie op de stringente aanpak van kinderarbeid en maakt ze een vuist tegen geweld op vrouwen en werknemers. Op de conferentie is er een heel luik over ongewenst seksueel gedrag in de arbeidswereld.

Algemeen secretaris Miranda Ulens: “Op vlak van vrouwenrechten en arbeidsparticipatie van vrouwelijke werknemers hebben we de afgelopen eeuw, globaal gezien, vooruitgang geboekt. Meer vrouwen zijn aan het werk en heel wat landen bieden het hoofd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.”

“Er is al veel werk verzet, maar toch is er nog heel wat werk aan de winkel”, laat Miranda ons weten vanuit Genève, “omdat heel wat vrouwen wereldwijd nog te vaak in precaire jobs terechtkomen en zo in een open val lopen. Hier bij ons hebben ze ook nog te vaak te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt.”

Een vrouwelijke werknemer is voor Miranda Ulens een volwaardige werknemer. “En dat is nog te vaak niet het geval”, vervolledigt ze.

“Ik ga akkoord met wat de IAO-werknemersvoorzitter Catelene Passchier in haar openingsstatement zei dat werkneemsters nog maar al te vaak beschouwd worden als supplementair. Er zijn nog te veel vrouwen die te veel in deeltijdse, precaire jobs belanden waardoor ze geen volwaardige sociale rechten opbouwen. En dan heb ik het nog niet gehad over de loon- en pensioenkloof!”

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel dus! Het is om die redenen dat we met een delegatie ABVV’ers zijn afgezakt naar Geneve om ons syndicaal steentje bij te dragen, opdat werknemers wereldwijd kunnen genieten van kwalitatieve jobs, een robuuste sociale bescherming en waardige lonen.

Miranda Ulens: “Ik ben dan ook blij dat de IAO via hun programma ‘The Women at Work initiative: The push for equality’, deze verontrustende problematiek wil aanpakken.” In dit onlangs gepubliceerde rapport staat dat de oplossing kan liggen in het reduceren van de werktijd.