Het ABVV ondertekent samenwerkingsakkoord met Duitse vakbond DGB

dinsdag, 05 April 2022
Nieuws

Op 31 maart 2022 ondertekenden ABVV-voorzitter Thierry Bodson en diens Duitse tegenhanger Reiner Hoffman een samenwerkingsovereenkomst tussen beide vakbonden. Een  samenwerking van solidariteit en dienstverlening is immers fundamenteel voor de uitbouw van sterke vakbonden voor een sociaal en vreedzaam Europa.

Waarom een samenwerkingsovereenkomst?

Dagdagelijks werken er 11.9 miljoen mobiele werknemers waaronder 1.9 miljoen grensarbeiders. Dagelijks steken bijna 8.000 Duitsers en Belgen de grens over om in Duitsland en België te werken. In gans Europa werken vakbonden samen om deze mensen te helpen, in Interregionale vakbondsraden en in hun dagdagelijkse dienstverlening. Daarom gaan het ABVV en het Duitse DGB samenwerken om de ondersteuning van en diensten voor de leden van beide vakbonden te versterken.

Tegen onzekerheid

Als vakbonden zijn wij de beste garantie dat werknemers gelijk behandeld worden en dezelfde rechten en waardig werk hebben, waar ze ook werken en wonen.

Grensarbeiders en mobiele werknemers werken op een arbeidsmarkt waarvan ze de regels niet kennen. Ze  lopen dan ook het risico verdwaald te raken in een wirwar van instellingen, complexe regelgevingen en taalbarrières. Die situatie die zorgt voor onzekerheid en kan leiden tot problemen op de werkvloer.

Te vaak ervaren we ook meer en meer vormen van minder reguliere migratie: schijnzelfstandigheid, illegale terbeschikkingstelling, zwartwerk. De gevolgen voor de naleving van de arbeidsvoorwaarden zijn rampzalig: sociale dumping, sociale fraude, uitbuiting en discriminatie.

Samen sterk voor een sociaal en vreedzaam Europa

Voor het ABVV vormen deze werknemers een enorme uitdaging. Wij willen hen zo goed als mogelijk omkaderen. Daarmee dringen we ook de sociale dumping terug. Het is onze plicht hen te informeren, te adviseren en hen bij te staan.

Met deze ondertekening voegen we een nieuwe overeenkomst toe aan onze al bestaande samenwerkingen omtrent grensarbeiders met de Luxemburgse collega’s van OGBL en het FNV uit Nederland, alsook met andere Europese partnervakbonden, zoals die met de Poolse collega’s van OPZZ, de Bulgaarse collega’s van CITUB.

De ondertekening van deze overeenkomst is ook een signaal dat wij verder willen bouwen aan een Europees project van vrede en stabiliteit.