Het ABVV ondertekent solidariteitsovereenkomst met Bulgaarse vakbond CITUB/KNSB

dinsdag, 26 Juni 2018
Nieuws

Op 26 juni ondertekende ABVV-voorzitter Robert Vertenueil en diens Bulgaarse tegenhanger een solidariteitsovereenkomst tussen beide vakbonden. Want een Europees netwerk van solidariteit en dienstverlening is primordiaal in de uitbouw van een sociaal Europa.

Waarom een solidariteitsovereenkomst?

Omdat ze gebaseerd is op ondersteuning en diensten voor leden van beiden vakbonden. Met deze ondertekening voegen we een nieuwe overeenkomst toe aan onze al bestaande samenwerkingen met partnervakbonden, zoals die met de Poolse collega’s van OPZZ, de Luxemburgse collega’s van OGBL en het FNV uit Nederland voor grensarbeiders. Momenteel bekijken we nog overeenkomsten met partnervakbonden uit andere landen.

Elke dag reizen en werken 11,3 miljoen mensen in de Europese Unie. In het buitenland werken is een grote uitdaging en lang niet evident. Een bilaterale ondersteuning is dan ook onontbeerlijk.

Tegen onzekerheid

Deze werknemers komen hier aan zonder goed de regels op onze arbeidsmarkt te kennen en lopen dan het risico verdwaald te raken in een wirwar van instellingen, complexe regelgevingen en taalbarrières. Een situatie die zorgt voor onzekerheid en de kans vergroot op problemen op de werkvloer.

Te vaak ervaren we ook meer en meer vormen van minder officiële migratie: schijnzelfstandigheid, illegale terbeschikkingstelling, zwartwerk. De gevolgen voor de naleving van de arbeidsvoorwaarden zijn rampzalig. Dit creëert situaties van sociale dumping, sociale fraude, uitbuiting en discriminatie.

Samen sterk voor een sociaal Europa

Voor ons als ABVV vormen deze werknemers een enorme uitdaging. Wij willen hen zo goed als mogelijk omkaderen en helpen om daarmee ook sociale dumping terug te dringen. Onze taak bestaat er dan ook in hen bij te informeren, te adviseren en hen bij te staan.