Hogere minimumuitkeringen werkloosheid vanaf januari

maandag, 07 December 2020
Nieuws

Vanaf januari 2021 worden de minima van de werkloosheidsuitkeringen jaarlijks iets verhoogd.

De regering heeft een budget van 343 miljoen vrijgemaakt om de minima van de werkloosheidsuitkeringen te verhogen. In het koninklijk besluit dat de praktische uitvoering omschrijft, staat dat de minima van de werkloosheidsuitkeringen en inschakelingsuitkeringen tijdens de periode 2021 tot en met 2024 jaarlijks met 1,125% opgetrokken worden voor alle gezinscategorieën.

De nieuwe bedragen van de uitkeringen die omhoog gaan, komen op de website van de RVA.

 

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarvoor de jaarlijkse verhoging niet geldt:

  • Werklozen met anciënniteitstoeslag, voor wie de minima al hoger liggen;
  • Werknemers in Stelsels van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT – brugpensioen), ook halftijds;
  • Tijdelijk werklozen, voor wie het minimum al werd verhoogd in het kader van de corona-crisis;
  • Uitkeringen voor jeugd- en seniorvakantie.

 

Vanzelfsprekend is elke verhoging van de werkloosheidsuitkeringen welkom, zeker voor de minima, maar het ABVV betreurt dat een aantal groepen worden uitgesloten van de verhoging. De verhoging is ook te beperkt om de uitkeringen 10% boven de armoedegrens te doen uitstijgen, wat wij als broodnodig beschouwen. Het armoederisico bij werklozen is nog steeds het hoogste van alle groepen die recht hebben op een uitkering.

Niettemin merken we een kentering in het beleid ten opzichte van de vorige regering. We hopen dan ook snel een akkoord te kunnen bereiken over de aanpassingen aan de welvaart van alle sociale uitkeringen, waarbij een meer betekenisvolle stijging van de werkloosheidsuitkeringen voorzien is. Dit is overigens ook de vraag van de armoedeorganisaties.