November 2012
Image
Vakbond ABVV | Eindeloopbaan

Met deze brochure willen we je wegwijs maken in de mogelijkheden om minder te werken of te stoppen met werken op het einde van de loopbaan.

Januari 2012
Image
Vakbond ABVV | Sociaal-Economische Barometer 2011

Aan de hand van cijfers inzake armoede, loon, inkomen, werkgelegenheid, sociale zekerheid, productiviteit, loonkost, overheidsfinanciën, energie en klimaat maken we de balans op van ons sociaal model en de economie.