Geen Covid Safe Ticket op de werkvloer

donderdag, 28 Oktober 2021
Pers

Naar aanleiding van het uitgebreid gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) werden de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk regelmatig geconfronteerd met vragen over het gebruik van het CST in het kader van de arbeidsrelaties. De werkgevers en werknemers  hebben in de Hoge Raad een heel duidelijk standpunt ingenomen dat aangezien de informatie op het CST betrekking heeft op gezondheidsgegevens (vaccinatiestatus, besmet geweest zijn met COVID, etc.), dit door de werkgever niet mag worden opgevraagd bij zijn werknemers, noch dat hij navraag mag doen over de individuele vaccinatiestatus van zijn werknemers.

Een werkgever mag zijn werknemers dus niet verplichten om de COVIDSafe-applicatie te installeren of te gebruiken voor het nagaan van hun vaccinatiestatus, of zijn werknemers vragen om het CST te tonen.

Hij mag daaraan ook geen voor- of nadelen koppelen: zo is het niet toegelaten om een werknemer een bonus te geven voor het installeren of gebruiken van de COVIDSafe-applicatie, noch om werknemers de toegang tot de gebouwen te ontzeggen bij niet-gebruik van de COVIDSafe-applicatie, noch om hen alleen toe te laten op vertoon van hun CST.  

Arbeidsrechtelijk stellen zich hier prangende vragen. Vandaar ook dat we in de Hoge Raad gezamenlijk overeenkwamen dat het inzetten van een CST op de werkvloer niet kan.

Het ABVV is dan ook verbaasd dat bepaalde werkgeversfederaties nu plots hun kar keren en het tegenovergestelde vragen. Als ABVV gaat gezondheid voor op alles. Vandaar dat wij blijven inzetten op de geldende veiligheidsmaatregelen die we samen met de werkgevers overigens in de Generieke Gids opnamen. Op de werkvloer blijft die Generieke Gids onverkort van toepassing. Afstand houden, mondmaskers, handgel ter beschikking stellen en telewerk waar mogelijk. Daarnaast blijven wij ook inzetten op een maximale vaccinatie.