Omikron en ziekteverzuim: er is geen reden om ondoordacht te handelen

dinsdag, 18 Januari 2022
Pers

Mogelijke personeelstekorten als gevolg van corona en de huidige golf aan besmettingen met de omikronvariant, vereisen een gerichte en gecoördineerde aanpak. Het ABVV is bereid om binnen de Groep van 10 een akkoord te sluiten om acute problemen van personeelstekorten aan te pakken als die zich zouden voordoen, en op voorwaarde dat dit gebeurt in overleg met de sectoren. Maar het is even belangrijk dat men nu maximaal gebruik maakt van de maatregelen die al op het terrein worden toegepast.

Sinds twee jaar worden er tussen werkgevers en vakbonden akkoorden gesloten die van ver of dichtbij te maken hebben met corona. Het is dan ook niet logisch dat de werkgeversfederaties de expertise van de sectoren op dit punt zouden omzeilen door eenzijdig nieuwe flexibiliteitsmaatregelen op te leggen. De socialistische vakbond wil dan ook niet weten van maatregelen die afbreuk doen aan de rechten van werknemers (arbeidsduur, verloning, contracten…). 

Het ABVV is beducht voor haastwerk en paniekzaaierij. Het is inderdaad zo dat experten een besmettingspiek in de komende dagen en weken voorspellen, maar er is evenwel geen enkel bewijs dat absenteïsme op de werkvloer een onbeheersbaar probleem zou worden. Er zijn geen cijfers of statistieken op dat punt voorhanden. Noch de werkgevers, noch de regering betwisten dit. 

Vandaar dat het ABVV geen geldige reden ziet voor een op ‘paniek’ gebaseerde lijst van eisen van de werkgeversbank in de Groep van 10. Eisen die gericht zijn op meer flexibiliteit, die van de ene dag op de andere voor alle bedrijfstakken zouden gelden en zonder rekening te houden met het specifieke karakter van de sectoren.

Het ABVV wil anticiperen zonder toe te geven aan paniek

In plaats van opnieuw de weg van de flexibiliteit op te gaan (zoals bijkomende overuren), is het ABVV voorstander van formules die deeltijdse werknemers toelaten hun uren in het bedrijf te verhogen om eventuele tekorten op te vangen. Wij pleiten ook voor maatregelen die de toegang tot werk vergemakkelijken voor werkzoekenden en migranten zonder papieren die over de nodige kwalificaties beschikken.

Anticiperen betekent ook het toepassen van preventieve maatregelen op de werkplek, een stap die tegenwoordig in de bedrijven onvoldoende wordt nageleefd (sectoriële protocollen).

Als de werkgeversbank de realiteit van de sectoren blijft ontkennen, zal het ABVV helaas niet kunnen instemmen met een kaderovereenkomst. De regering moet dan een standpunt innemen. En wij vragen in dat geval rekening te houden met onze argumenten.

Wij herinneren de regering ook aan een andere en even dringende noodsituatie die moet worden aangepakt en die nu al zwaar doorweegt op de gezinnen: de daling van de koopkracht en de onhoudbare stijging van de energiefacturen.