Inhoud

Het ABVV in de 21ste eeuw

Traditionele waarden als solidariteit, gelijkheid, rechtvaardigheid en democratie blijven ook na de eeuwwisseling onze richtsnoeren en basiswaarden.

In ons streven naar een meer solidaire samenleving blijft het ABVV ook over de grenzen kijken.

Er is de toenemende globalisering: productie en diensten internationaliseren in snel tempo, maar bijna altijd ten koste van de mensen en het leefmilieu in het zo al arme ’Zuiden’. De ABVV-projecten met zustervakbonden en partners in het Zuiden zijn concrete voorbeelden van solidariteit over de grenzen heen. Samenwerkingprojecten, in Afrika, Latijns-Amerika en het Miodden-Oosten bevorderen ondermeer de syndicale werking, veiligheid op het werk en gezondheidszorgen.
En succesvolle acties als ‘Schone kleren’ en ’Playfair’ (voor het respecteren van sociale rechten in de kleding- en sportartikelenindustrie) vestigen extra aandacht op de globaliseringsproblematiek.

En in eigen land? Naast de werkloosheid blijven problemen als armoede, sociale uitsluiting, bestaansonzekerheid, hoge werkdruk, aantasting van het leefmilieu, … bestaan. Acties volgden/volgen elkaar op: koopkracht en behoud van de index, fiscale rechtvaardigheid, flexibiliteit en stress op het werk, gelijkheid man/vrouw, welvaartsvaste sociale uitkeringen, waardige pensioenen en eindeloopbaanregelingen, kwaliteitsvolle jobs, stevige openbare diensten, evenwicht werk/privé, klimaat ...