Description

Bereken de loonkloof V/M in jouw onderneming

In de sociale balans, het deel van de jaarrekening (volume 6) van de onderneming gericht op tewerkstelling en opleiding, zit een pak informatie over het personeelsbeleid. Het is een uitstekend instrument om objectieve en onweerlegbare feiten te verzamelen over de tewerkstelling en de verloning van mannen en vrouwen in jouw onderneming.

De sociale balans wordt jaarlijks meegedeeld aan de ondernemingsraad (is die er niet dan gaat de info naar de vakbondsafvaardiging) en aan het comité voor preventie en bescherming op het werk in ondernemingen met 50 tot 100 werknemers, gelijktijdig met de economische en financiële informatie. Dit is dus vóór de jaarlijkse algemene vergadering.

Om de loonkloof te berekenen heb je jaarrekening nodig van jouw onderneming. Heb je die niet, dan kan je die inzien op de website van de Nationale Bank van België.

Let op!

  • In de sociale balans staat de eerste kolom voor het totaal. Dit totaal gebruiken we hier niet. Kijk dus enkel naar de kolommen mannen en vrouwen. 
  • Je kan de gegevens inbrengen tot 2 cijfers na de komma. Rond af naar boven. Bijv.: 1,4567 wordt 1,46.
  • Voor cijfers na de komma: gebruik het kommateken en niet een punt.

Vul onderstaande gegevens in en ontdek hoe groot de loonkloof V/M is in jouw onderneming.

Calculator