Voorstel Muylle te beperkt voor combo-ouders

dinsdag, 21 April 2020
Pers

Minister van Werk, Nathalie Muylle, lanceerde deze morgen een voorstel voor een corona-ouderschapsverlof voor eenoudergezinnen. Het ABVV is tevreden dat er voor het eerst in 6 weken tijd aandacht gaat naar de combinatieproblematiek waarmee thuiswerkende ouders worstelen. We zijn minder tevreden dat het voorstel beperkt wordt tot eenoudergezinnen. Deze groep heeft het inderdaad zwaar en het is goed dat er nu een signaal komt, maar niet alleen bij hen staat de boog op springen.

Wat met gezinnen met kinderen met een leer-of ontwikkelingsstoornis, waar de instelling is gesloten en ondersteuning is weggevallen? Of wat met gezinnen waar één ouder buitenshuis werkt en de andere ouder thuiswerkt? Of de situatie waarbij twee ouders thuiswerken met jonge kinderen zonder aanpassing van de arbeidstijd en workload?

Thuiswerk met kinderen moet een beleidsprioriteit zijn. Het voorzien van maatregelen om ouders te ondersteunen als scholen noodgedwongen worden gesloten, wordt in internationale literatuur van onder andere de OESO als essentieel beschouwd. Net als het voorzien van tijdelijke werkloosheid, adequate ziekteverzekering, ondersteuning van ondernemingen…

Dit probleem zal zich nog urgenter stellen bij de geplande heropstart. Naar alle waarschijnlijkheid gaan de scholen op 3 mei niet volledig terug open, terwijl meer en meer ouders (terug) aan de slag zullen zijn. De thuiswerkende ouder blijft dan alleen achter.

Veel ouders nemen nu hun (betaald of onbetaald) verlof op of moeten terugvallen op ouderschapsverlof met een beperkte uitkering. Het gevolg is een groot risico op financiële en/of praktische problemen op dit moment of later op het jaar.

Het ABVV vraagt dan ook heel dringend:

  • een bijzonder en flexibel overbruggingsouderschapsverlof van 1 maand voor éénoudergezinnen, voor werknemers met kinderen jonger dan 12 jaar of met kinderen met bijzondere zorgnoden, op te nemen in 2020 met verhoogde uitkeringen om het recht te democratiseren. We verwijzen hiervoor naar het niveau van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.
    (Gewoon ouderschapsverlof)
Samenwonende 1.291 euro 750 euro
Gezinslast (incl. eenoudergezinnen) 1.614 euro 1.233,5 euro
  • dat er specifieke afspraken worden gemaakt over een aangepast takenpakket of arbeidsduur voor ouders met jonge kinderen en dit in overleg met de ondernemingsraad.

Zoniet zullen alleenstaande ouders (waarvan de meerderheid vrouwen zijn)  de dupe worden en inboeten op hun tewerkstelling wegens een gebrek aan ondersteuning van de overheid.

Een overheid is verantwoordelijk voor haar burgers, niet enkel voor de economie.