Mag de werkgever van zijn werknemers een Covid Safe Ticket vragen?

maandag, 25 Oktober 2021
Nieuws

Kort: neen, dat mag niet!

Wat is het Covid Safe Ticket (CST)?

Het Covid Safe Ticket (CST) is specifiek bedoeld om toegang te krijgen tot evenementen of gelegenheden zonder dat je een mondmasker moet dragen en 1,5 meter afstand moet houden. Het is alleen geldig in België.

Je kan een CST bekomen in één van de volgende situaties:

  • je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
  • je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
  • je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;
  • je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

Waarom mag er géén CST gevraagd worden?

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is de vaccinatiestatus van iemand een gezondheidsgegeven, en is het opvragen van deze gegevens al een verwerking van gezondheidsgegevens op zich, waarvoor een wettelijke basis voorhanden moet zijn.

Een werkgever mag zijn werknemers dus niet verplichten om de COVIDSafe-applicatie te installeren of te gebruiken voor het nagaan van hun vaccinatiestatus, of zijn werknemers vragen om het CST te tonen.

Hij mag daaraan ook geen voor- of nadelen koppelen: zo is het niet toegelaten om een werknemer een bonus te geven voor het installeren of gebruiken van de COVIDSafe-applicatie, noch om werknemers de toegang tot de gebouwen te ontzeggen bij niet-gebruik van de COVIDSafe-applicatie, noch om hen alleen toe te laten op vertoon van hun CST.  

Concreet: de werkgever mag aan een werknemer niet vragen een CST voor te leggen, noch aan werknemers van een onderaannemer, aan werknemers of zelfstandigen die diensten komen verrichten in een onderneming (zoals een herstelling bijvoorbeeld), of aan inspecteurs die beroepshalve toegang moeten krijgen tot de onderneming. Op de werkvloer blijft de Generieke Gids onverkort van toepassing.