Ontslag Michel-II: hoog tijd voor rechtvaardige sociale maatregelen

woensdag, 19 December 2018
Pers

Het ABVV heeft akte genomen van de vraag tot ontslag van de minderheidsregering van Eerste minister Charles Michel. Waarmee een einde komt aan een politieke crisis uitgelokt door de N-VA. Dit ontslag stelt een einde aan een meer dan 4 jaar durend sociaal onrechtvaardig en onaanvaardbaar beleid. 4 jaar getekend door ongeziene, zelfs historische aanvallen op de rechten van de werknemers.

We denken, meer bepaald, aan de bevriezing van de index, de opgelegde loonmatiging, het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar, de buitensporige flexibilisering, het creëren van belastingvrije mini-jobs zonder bescherming enz.

Het ontslag van de Eerste minister en zijn rechtse regering stelt een einde aan de sociale afbraak die we de laatste jaren hebben meegemaakt.

Het ABVV stelt ook vast dat de beperkte sociale compensaties - voorzien in het regeerakkoord - uiteindelijk niet werden aangenomen. De sociale minimumuitkeringen liggen nog steeds onder de armoedegrens ondanks de beloftes van de regering. Werknemers die zwaar werk verrichten kunnen niet vroeger met pensioen, ondanks de beloftes van de regering.

Het ABVV eist dat de politieke wereld er in de komende weken en maanden voor zorgt dat er maatregelen worden genomen die een antwoord bieden op de signalen van de afgelopen weken rond klimaat, koopkracht en pensioenen.

Het werk van sociaal herstel moet zo snel mogelijk beginnen. De werknemers, de zieken, de gepensioneerden, de uitkeringsgerechtigden en de jongeren kunnen niet wachten tot de verkiezingen van mei 2019 om hun situatie te zien verbeteren.

Op de vooravond van het opstarten van onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord en gezien de lamgelegde politieke situatie, roept het ABVV de werkgeversvertegenwoordigers op om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Miranda Ulens, algemeen secretaris ABVV: “Als sociale gesprekspartners moeten we in de komende dagen en weken tonen dat de sociale democratie werkt en dat we in staat zijn om afspraken te maken in het teken van sociale vooruitgang”.

Voor het ABVV moeten de werknemers hun rechtmatig aandeel krijgen in de economische groei. Via een algemene loonsverhoging en via een verhoging van het minimumloon kan er iets concreet gedaan worden aan de koopkracht van de werkende bevolking. Via de welvaartsenveloppe moeten ook de sociale uitkeringen delen in de welvaart.