Sekswerkers: een arbeidscontract, welzijn én sociale rechten

dinsdag, 02 Juli 2024
Pers

Na de invoering van het arbeidscontract gelden nu ook welzijnsnormen op het werk voor de ongeveer 30.000 sekswerkers in België. Het ABVV is tevreden over deze grote stap voorwaarts.

Het ABVV, samen met verenigingen uit de sector, speelde een belangrijke rol in het zichtbaar maken van de menselijke, economische en vaak complexe realiteit van sekswerk, wat lang taboe was. Een eerste grote stap was de stemming van de arbeidswet voor sekswerkers in het Parlement na unaniem advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad.

Door deze wet kunnen sekswerkers werken onder arbeidscontract en krijgen ze een volwaardige toegang tot de sociale zekerheid. Bovendien mogen enkel erkende werkgevers zulke contracten aanbieden. Ze dienen aan strikte voorwaarden te voldoen om erkend te worden.

Nu worden in een tweede stap de maatregelen inzake welzijn en veiligheid van sekswerkers voorbereid. De sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk gaven er zopas hun unaniem positief advies over. De bedoeling is dat alle nieuwe regels tegelijkertijd begin december in werking zullen treden. Het ABVV is uiterst tevreden dat de betrokken sekswerkers eindelijk deze langverwachte sociale rechten en bescherming hebben gekregen.

In de toekomst blijven we scherp toezien op de correcte toepassing van de nieuwe wetgeving. Zo blijft pooierschap nog altijd verboden in ons land. Wie sekswerkers buiten het wettelijke kader tewerkstelt, zal nog steeds vervolgd kunnen worden. Als ABVV blijven we strijden tegen alle vormen van uitbuiting en mensenhandel.