Een 4-daagse week van 32 uur: een belangrijk en haalbaar project

dinsdag, 20 Februari 2024
Pers

Het ABVV is duidelijk voorstander van collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen en loonbehoud, gebaseerd op de formule "32 uur in 4 dagen voor een voltijdse werknemer". Dit is een historische eis van het ABVV. Het is een belangrijke maatregel voor werknemers, goed voor bedrijven en gunstig voor de samenleving. Arbeidsduurvermindering leidt tot productiviteitswinst en financiert zo de kosten. Maar dat betekent meer kwaliteitsvolle jobs op de werkvloer, meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer tijd om te genieten van het leven met een beter evenwicht tussen werk en privé.

Het zal niemand verbazen dat politiek rechts en werkgevers opnieuw tekeer gaan tegen deze maatregel, die door de PS naar voor werd geschoven tijdens de lancering van hun verkiezingscampagne. De tegenstanders gebruiken dezelfde tegenargumenten toen we kinderarbeid wilden stoppen, voor zondagsrust stemden of inzetten op een tweede week betaald verlof. Van zodra het gaat over het hogere lonen of het verkorten van de werkweek, doet men alsof het onze economie zal imploderen en de bedrijven wegtrekken. Ondertussen halen Belgische bedrijven stevige winsten en is er van 'trickledown' geen sprake.

De 32-urenweek is de hoeksteen van een breder project. Het is een plan voor een progressieve samenleving met meer gelijkheid als richtsnoer. Het sociaal overleg staat daarin centraal. We kijken telkens van sector tot sector en houden rekening met de realiteit en de beperkingen op het terrein. Voor de financiering van de maatregel bestaan oplossingen en wij zijn als sociale partners bereid om voorstellen te doen en te onderhandelen over die oplossingen.