Tijdelijke werkloosheid voor ouders wanneer school of opvang sluit

woensdag, 27 Januari 2021
Nieuws

Gaat de opvang dicht, of sluit de school van je kinderen (gedeeltelijk) omwille van het coronavirus? Wordt de schoolvakantie verlengd? Moet je kind in quarantaine of moet het afstandsonderwijs volgen? Je kan nu gebruik maken van 'tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind'.

Het corona-ouderschapsverlof is gestopt op 1 oktober 2020. In de plaats is er nu een meer gericht systeem: de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona is opengesteld voor werknemers wanneer de school of opvang van hun kind (gedeeltelijk) sluit. Dit nieuwe systeem is sneller en flexibeler omdat het meteen kan gelden voor de volledige periode waarin de opvang of school sluit. Je ontvangt ook een hogere uitkering dan bij corona-ouderschapsverlof.

Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2020 en loopt voorlopig tot en met 30 juni 2021.

Recht om afwezig te zijn

Je hebt het recht om van het werk afwezig te zijn, en uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen wanneer je moet instaan voor de opvang van:

 • een minderjarig kind met wie je samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan of een minderjarig kind met wie je samenwoont en dat afstandsonderwijs moet volgen;
 • een gehandicapt kind dat je ten laste hebt, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan of dat een intramurale of extramurale dienstverlening georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet kan volgen.

Het feit dat het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan:

 • ofwel de sluiting of tijdelijke stopzetting van de dienst door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum (bijvoorbeeld enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten of een gedeeltelijke stopzetting van de dienstverlening voor gehandicapten);
 • ofwel het feit dat het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Let op

 • Indien je samenwoont met een andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode maar worden toegekend aan één van jullie beiden;
 • In een situatie van alternerende huisvesting kan dit recht enkel gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode van sluiting, quarantaine…. effectief samenwoont met het kind.  

Er kan voor éénzelfde periode voor hetzelfde kind dus altijd maar één persoon gebruik maken van dit recht.

Er kunnen uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegekend zolang het kind om een van voormelde redenen niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan of geen gebruik kan maken van de dienstverlening voor personen met een handicap.

Voorbeelden

 • Je kind kan niet naar school omdat de school gesloten is wegens een coronamaatregel. Je woont als ouder samen met je kind en kan daardoor niet gaan werken. Je kan tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van het kind vragen.
 • Je kind kan niet naar school omdat de school gesloten is wegens een coronamaatregel. Je woont als ouder samen met het kind en zit reeds in quarantaine maar kan telewerken. Je kan je telewerk stopzetten en tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van het kind vragen.

Verlenging vakantie en afstandsonderwijs

Ook dit wordt beschouwd als een sluiting van een school als gevolg een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken :

 • de beslissing van een gemeenschap om de schoolvakantie te verlengen (bijvoorbeeld een verlenging van de herfstvakantie of de krokusvakantie met één week);
 • de organisatie van afstandsonderwijs.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is enkel mogelijk voor de dagen waarop de instelling (school, crèche) gewoonlijk geopend is en voor de dagen waarop contractueel voorzien is dat de werknemer werkt. Dus niet voor de gewone schoolvakantie.

Quarantaine van het kind

Voorbeeld

 • Je kind moet in quarantaine omdat het in contact is geweest met een besmet persoon. Je kan als ouder die met het kind samenwoont tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen voor de opvang van het kind.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is niet mogelijk als het kind terugkeert van vakantie uit een land dat bij vertrek een rode zone was.

Werkgever op de hoogte brengen

Je moet je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

 • Als de instelling sluit of overschakelt op afstandsonderwijs, moet de bevoegde instelling deel A van het document ‘opvang kind sluiting corona’  (*) invullen en ondertekenen. Daarna moet de werknemer deel B invullen en ondertekenen en vervolgens het volledig ingevuld document aan zijn werkgever bezorgen.
  (*) Dit document is niet nodig in geval van een volledige of gedeeltelijke sluiting van de scholen ten gevolge van een algemene maatregel uitgaande van een bevoegde gemeenschap (bijvoorbeeld verlenging van een schoolvakantie), tenzij je werkgever hierom verzoekt.
 • Als het kind in quarantaine moet, moet de werknemer het document ‘opvang kind quarantaine corona’ zelf invullen en ondertekenen en samen met het quarantainegetuigschrift aan zijn werkgever bezorgen.

De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren op basis van deze documenten.

Werkloosheidsuitkering

Voor de periode waarin de school of opvang gesloten is heb je recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona. Je ontvangt werkloosheidsuitkeringen van de RVA voor de dagen dat je afwezig bent van het werk.

Het gaat om 70% van je loon (voor havenarbeiders 65%). Het bruto maximumloon waarop dit bedrag berekend wordt is 2.754,76 euro. Verdien je meer, dan zal je uitkering toch berekend worden op dit begrensd loon. De minimumuitkering is 55,59 euro/dag wat neerkomt op 1445,34 euro bruto per maand. Op deze uitkering wordt 15% voorheffing ingehouden. Staar je niet blind op het nettobedrag dat je nu ontvangt. De eindafrekening volgt pas volgend jaar, in 2022, met de belastingen die worden berekend op al je inkomsten van 2021.

Daarnaast ontvang je ook een toeslag van de RVA van 5,63 euro per dag (voltijds). Sommige sectoren voorzien hier bovenop nog een aanvulling, informeer je hierover (bij je ABVV-delegee).

Praktische info

 • Bij het corona-ouderschapsverlof had je het akkoord nodig van je werkgever. Je moest om toestemming vragen. Bij tijdelijke werkloosheid voor ouders wanneer de opvang of school sluit is dat niet het geval. Je hebt het recht om afwezig te blijven. Ook voltijds.
 • Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt voorlopig tot 31 maart 2021, maar het systeem kan verlengd worden. Wij houden je op de hoogte.
 • De beslissing om een schoolvakantie te vervroegen of te verlengen wordt ook beschouwd als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In principe heb je voor deze dagen geen attest nodig, tenzij je werkgever hier naar vraagt (zie hierboven).
 • Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum. Bijvoorbeeld: enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten.
 • De attesten kan je downloaden op de site van de RVA:
 • Je werkgever moet je geen controlekaart bezorgen, hij moet wel de dagen doorgeven waarop je tijdelijk werkloos bent.
  • Heb je recent uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen via het ABVV, dan hoef je niks te doen. Als de ABVV-werkloosheidsdienst nog extra informatie nodig heeft, word je gecontacteerd.
  • Heb je nog geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid via het ABVV ontvangen, of is het langer dan drie jaar geleden, dan moet je een aanvraag indienen bij het ABVV. Dit doe je snel en eenvoudig op www.tijdelijkwerkloos.be, waarna wij je dossier opstellen en je contacteren.