Inhoud

Vakcentrales

De 6 vakcentrales of beroepscentrales van het ABVV groeperen werknemers per bedrijfssector.

Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)

De BBTK groepeert alle bedienden, technici en kaderleden uit de privésector, de werknemers (arbeiders en bedienden) in de social profit, de leerkrachten en het administratief personeel van het vrij onderwijs, de werknemers (arbeiders en bedienden) uit de boeksector, de grafische sector, de mediasector.

BBTK
Jospeh Stevensstraat 7-5 – 1000 Brussel
02 545 69 00
www.bbtk.org

Algemene Centrale (AC)

De Algemene Centrale – ABVV (AC) verenigt werknemers uit de bouwnijverheid, de scheikunde, de industrie en de diensten. 

  • de industriesectoren: textiel, confectie, textielverzorging, textielrecuperatie, houthandel en houtzagerijen, papierverwerking, papierproductie, papierrecuperatie, steengroeven, cement, vezelcement, betonnijverheid, keramiek, steenbakkerijen, pannenbakkerijen, bosontginning, jutezakkennijverheid, glasnijverheid, tabakindustrie, stoffering en houtbewerking, petroleum, scheikunde, huiden en leder, grint- en zandgroeven, bont en kleinvel, recuperatie allerlei producten, diamant, het aanvullend paritair comité
  • de bouwsector
  • de dienstensectoren: schoonmaak, dienstencheques, bewaking, uitzendarbeid, kappers, schoonheidszorgen, fitness
  • maatwerkbedrijven

AC
Hoogstraat 26-28 – 1000 Brussel
02 549 05 49
www.accg.be

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)

ACOD verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten, ongeacht hun statuut of contract. Het gaat om medewerkers van spoor, post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera's, openbare radio en televisie – ook deze behorend tot de Gemeenschappen ...).

ACOD
Fontainasplein 9-11 – 1000 Brussel
02 508 58 11
www.acodonline.be 

ABVV-Metaal

ABVV-Metaal groepeert de werknemers uit de metaalnijverheid, de metaalverwerking, de elektriciteit, non-ferrometalen, edelmetalen, staalnijverheid, garages, carrosseriebouw, metaalhandelaars, montage, enz.

ABVV-Metaal
Jacob Jordaenstraat 17 – 1000 Brussel
02 627 74 11
www.abvvmetaal.be

ABVV Horval

ABVV HORVAL (Horeca, Voeding, Alimentation) verenigt alle werknemers uit de industrie en de voedingshandel en de werknemers uit de Horeca en de Diensten.

HORVAL
Cellebroersstraat 18 – 1000 Brussel
02 512 97 00
www.horval.be

BTB ABVV (Belgische Transportbond)

BTB ABVV groepeert alle werknemers uit de transportsector waaronder het wegvervoer, de maritieme sectoren, de havens, de binnenvaart, de zeevisserij, de koopvaardij, de arbeiders in de luchtafhandeling, in het goederen -en personenvervoer en in de logistiek. 

BTB
Paardenmarkt 66 – 2000 Antwerpen
03 224 34 11
www.btb-abvv.be