Veilig heropstarten na COVID-19? Info voor delegees

donderdag, 07 mei 2020
Nieuws

Info voor delegees over wat je zelf kan doen en over wat je bedrijf moet doen om de heropstart na de coronacrisis veilig te laten verlopen.

Gaat de activiteit in jouw onderneming weer van start? Dat moet dan op een veilige manier gebeuren. In elke sector zijn al afspraken gemaakt waaraan alle ondernemingen zich moeten houden. Ook in jouw bedrijf moet dus minstens dat beschermingsniveau bereikt worden.

Met deze beknopte handleiding kan je inschatten of een veilige opstart van jouw bedrijf mogelijk is. Sociaal overleg is hier cruciaal. Wijs de werkgever op zijn plichten. Zorg ervoor dat alle werknemers goed op de hoogte zijn van alle veiligheidsvoorschriften. Schenk bijkomende aandacht aan kwetsbare groepen, bijvoorbeeld zwangere vrouwen of collega’s met een verzwakte immuniteit.

Lees ook de generieke gids die vakbonden en werkgevers samen opstelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.