Verhogingen in de werkloosheidsuitkering

vrijdag, 11 Februari 2022
Nieuws

In het kader van de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de welvaartsvastheid besliste de regering, na advies van de sociale partners, om de meeste minima in de werkloosheid stapsgewijs te verhogen.

Vorig jaar in juli vond al een verhoging plaats. De tweede verhoging vond plaats in januari 2022.

Indexering

De inflatie scheert hoge toppen in ons land en alle goederen en diensten worden aanzienlijk duurder. Op 1 januari 2022 vond daarom ook een indexering van de werkloosheidsuitkeringen plaats. Die gingen met 2 procent omhoog als gevolg van de overschrijding van de spilindex.

Je vindt de bedragen op de RVA-website.

Artiesten

De uitkeringen van de werknemers die het statuut van artiest hebben werden verhoogd vanaf 1 januari 2022. De verhoogde uitkeringen voor deze categorie werknemers, die van toepassing waren tot en met september 2021, worden opnieuw ingevoerd vanaf januari 2022 en dat blijft voorlopig zo tot eind maart 2022.